Impolan sähköaseman uudistyö alkaa huhtikuussa 2019

Impolan sähköasema 2019

Pori Energia Sähköverkot Oy uudistaa käyttöikänsä päässä olevan Impolan sähköaseman, joka on rakennettu alun perin 60-luvulla. Sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta varsinkin Impolan, Sampolan, Mikkolan, ja Honkaluodon alueella. 

Sähköaseman rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2019. Sähköaseman pääurakoitsija on Caverion Suomi Oy. Vuosien 2019-2020 aikana asennetaan vaiheittain sähköaseman päälaitteistot, jonka jälkeen ne tullaan liittämään jakeluverkkoon vaiheittain. Nykyinen sähköasema on toiminnassa koko uudistamisprojektin ajan. 

Vanha tiilinen sähköasemarakennus puretaan pois ja viereen rakennetaan uusi matalampi pesubetoninen asemarakennus. Perustustöinä alueelle paalutetaan lähemmälti sata 15-metristä teräsbetonipaalua. Paalutusta tehdään huhtikuusta kesäkuuhun. Sähköasema valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2020.

Pori Energia Sähköverkot Oy investoi vuosittain noin 10-12 miljoonaa euroa Porin alueen sähköverkon kehittämiseen. Investointeja tarvitaan kehittyvän kaupungin tarpeisiin ja sähköverkon uudistamiseen. Niillä myös parannetaan sähköverkon toimitusvarmuutta.

Impolan sähköasema 2019 Ojantieltä kuvattuna

Kuluvan vuoden suurin yksittäinen investointi

- Impolan sähköaseman uusinta on Pori Energia Sähköverkkojen kuluvan vuoden suurin yksittäinen verkostoinvestointi, joka on arvoltaan noin viisi miljoonaa euroa. Uusittu sähköasema vastaa alueen kehittyviä asumisen ja teollisuuden tarpeita tulevinakin vuosikymmeninä”, kertoo Pori Energia Sähköverkkojen toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen.

Impolan sähköaseman uusimistyön yhteydessä siirretään mm. Mikkolan Prisman parkkipaikan kautta kulkeva voimajohtolinja Ulvilan tien viereen. Siirtotyön yhteydessä puretaan yhteensä kolmetoista voimalinjapylvästä ja ne korvataan viidellä uudella pylväällä, jotka sijoitetaan pääasiassa Ulvilantien varteen. Voimalinjan siirtotyöt toteutetaan Prisman aukioloaikojen ulkopuolella ja siirtotyö valmistuu marraskuuhun mennessä.

- Prisma Mikkolan tontin läpi kulkevan voimalinjan siirto omalta osaltaan mahdollistaa alueen toimijoille liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että voimalinja siirretään pois tontilta niin, että siitä ei ole asiakkaillemme haittaa, toteaa Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Julkaistu 28.3.2019