Korvaukset sähkökatkoista

Vakiokorvaus - Sähkökatkojen korvaukset yli 12 tuntia kestäneistä katkoista

Pori Energia Sähköverkot Oy maksaa verkkopalvelun keskeytymisen johdosta pitkään sähköä vaille jääneille asiakkailleen vakiokorvauksia. Korvaus hyvitetään asiakkaalle automaattisesti seuraavissa laskuissa kolmen kuukauden kuluessa katkosta. Vakiokorvaus on prosentuaalinen osuus sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Mikäli korvausta ei ole saanut siinä ajassa, niin siitä voi erikseen tehdä korvaushakemuksen.

Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen johdosta on kalenterivuoden kuluessa enintään 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa. Jos katkojen välissä on sähköä saatavilla alle kaksi tuntia lasketaan katkoajat yhteen.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut verkkoyhtiön tietoon joko sähköverkon käytönvalvontajärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta, ja päättyy, kun vika on saatu korjattua. Keskeytysajan laskennan aloittamiseen vaikuttaa myös se milloin vianhaku ja korjaustyö on voitu aloittaa turvallisesti. 

Lue lisää korvauksista >

Julkaistu 4.1.2019