Mistä Pori Energian kaukolämpöhinnoittelun uudistuksessa on kyse?

Pori Energia Oy suunnittelee kaukolämmön hinnoittelu-uudistusta. Hinnoittelu-uudistus koskee mm. kerrostaloja, rivitaloja ja liikekiinteistöjä Porin alueella, mutta ei pientaloasiakkaita eli omakotitaloja. Nykyisessä hinnoittelumallissa kaukolämmön perusmaksut eivät ole jakautuneet aiheuttamisperiaatteen mukaan tasaisesti asiakaskunnassa. Uudistetussa hinnoittelumallissa pyritään korjaamaan tämä epäkohta, joten jatkossa kaukolämmön maksut jakautuvat asiakkaille entistä tasapuolisemmin.

Jatkossa laskutetaan toteutuneen tehon käytön mukaan

Tehomaksut eli perusmaksut määräytyvät jatkossa LVI-suunnitelmien mukaisen tilaustehon sijaan kiinteistön aidon ja toteutuneen tehontarpeen mukaan. Tilausteho on se teho, jolla kiinteistö on kaukolämpöön aikanaan liittynyt (esim. vuonna 1970) ja sen suuruinen teho on varattu asiakkaan käyttöön. Vuosien saatossa kiinteistön tehontarve on kuitenkin voinut muuttua, esimerkiksi kiinteistöön tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden takia.

Tehontarve on aikaisemmin tarkistettu erikseen asiakkaan niin pyytäessä, mutta jatkossa tämä tehdään kaikille asiakkaille automaattisesti. Pori Energian asiakkaat ovat myös itse toivoneet siirtymistä tähän automaattiseen tehontarkastusmenettelyyn ja tietojärjestelmien kehittymien on mahdollistanut sen. 

Pori Energian liikevaihto ei kasva muutoksen takia - energiamaksu laskee 

Pori Energian kaukolämmön liikevaihto ei kasva tämän hinnoittelun rakennemuutoksen johdosta. Muutoksen yhteydessä tarkistetaan kaukolämmön energia- ja perusmaksuja siten, että ne vastaavat paremmin kaukolämmön tuotannon- ja jakelun todellisia kustannuksia. Tämän muutoksen johdosta energialla ja teholla on oikeampi hinta. Energiamaksu, jota laskutetaan käytetyn energian mukaan, laskee. 

Osalla asiakkaista tehomaksu laskee, osalla pysyy samana ja osalla nousee

Uudistuksesta johtuen uusi hinnasto ei ole vertailukelpoinen nykyisen kanssa, koska perusmaksun määräytymisperuste on jatkossa erilainen. Jatkossa tehomaksu määräytyy toteutuneen tehontarpeen mukaan. 

Asiakaskuntaa kokonaisuutena tarkasteltaessa muutos on kustannusneutraali ja niitä asiakkaita, joiden kustannukset kasvavat pyritään auttamaan mahdollisten kustannussäästötoimenpiteiden löytämiseksi. Osalla asiakkaista tehomaksu laskee ja osalla tehomaksu säilyy entisellään. 

Kaukolämpökustannusten lasku ja nousu 

Kaukolämmön kokonaiskustannukset muodostuvat kiinteästä tehomaksusta ja kulutusperusteisesta energiamaksusta. Yksittäisen asiakkaan kaukolämpömaksut voivat nousta, laskea tai pysyä samana riippuen siitä mikä on kiinteistön tarkistettu uusi laskutusteho ja mikä on kiinteistön energiankulutus.

Asiakaskuntaa kokonaisuutena tarkasteltaessa on muutos kustannusneutraali.   

Niitä asiakkaita, joiden kustannukset kasvavat pyritään auttamaan mahdollisten kustannussäästötoimenpiteiden löytämiseksi.

Energiatehokkuustoimenpiteet kannattavat myös tulevaisuudessa

Jatkossa asiakkaan kannattaa säästää energiankulutuksen lisäksi myös sillä, että pystyy rajoittamaan tehonkäyttöä. Energiatehokkuustoimenpiteillä on mahdollisuutta vaikuttaa laskutustehon suuruuteen ja kiinteistöön kannattaa tehdä energiatehokkuuskatselmus, jonka tekemisessä Pori Energia auttaa asiakkaitaan.

Kun asiakas säästää tehontarpeessa, kaukolämpöjärjestelmään syntyy todellisia säästöjä pitkällä aikavälillä, esimerkiksi tuotantokapasiteettia tarvitaan jatkossa vähemmän. Näin kaukolämpö on porilaisille erittäin kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen lämmitystapa myös tulevaisuudessa.

Hinnoittelumuutoksen yhteydessä Pori Energia tuo asiakkaille vaihtoehtoisen lämpötuotteen, joka voi olla edullisempi vaihtoehto niissä kiinteistöissä, joissa kaukolämmöllä ei kateta koko kiinteistön lämmitysenergian tarvetta. Asiakas voi vapaasti valita perustuotteen ja uuden vaihtoehtoisen tuotteen välillä.

Mitä ovat tehomaksu ja energiamaksu?

Tehomaksu on kaukolämpö laskun kiinteä osuus, joka pysyy aina vuoden verran vakiona joka kuukausi tulevalla laskulla.

Tehomaksulla katetaan kiinteistön tehonkäyttöä vastaava osuus kaukolämpöjärjestelmän kiinteistä kustannuksista kuten esimerkiksi tuotantolaitteiden investoinneista ja korjauksista aiheutuvat kulut. Nämä kulut tasataan tehomaksun muodossa koko vuodelle ja ne eivät muutu, vaikka lämmönkulutus muuttuisi.

Energiamaksu laskutetaan käytetyn energiamäärän mukaan (€/MWh).

Julkaistu 11.10.2019