Pori Energia mukaan Suomen toiseksi suurimpaan sähkönmyyntiyhtiöön

Uusi Suomen toiseksi suurin sähkönmyyntiyhtiö hakee valtakunnallista kasvua

Pori Energia Oy, Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat, ja Vantaan Energia Oy ovat solmineet esisopimuksen sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojensa yhdistämisestä.  

Yhteisyritys koostuisi kahdesta yhtiöstä. Sähkönmyyntiyhtiöstä tulisi asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin yli 400 000 asiakkaallaan. Asiakaspalveluun ja laskutukseen keskittyvästä palveluyhtiöstä muodostuisi heti alkuvaiheessa yksi Suomen suurimmista energia- ja infrastruktuuritoimialan palveluntarjoajista, joka tarjoaisi asiakaspalveluita myös muille toimijoille. Sähkönmyyntiyhtiön tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi omistuspohjaa kasvattamalla.

Yhteisyrityksellä on tarvittavat resurssit ja osaaminen kehittää ympäristöystävällisiä uudenlaisia palveluita ja tuotteita, joita asiakkaamme haluavat. Järjestelyllä tavoitellaan sähkönmyynti- ja asiakaspalvelumarkkinoilla ylivertaista asiakaskokemusta sekä kilpailukykyistä hintatasoa. Asiakkaat ovat kiinnostuneita energiankulutuksen vähentämisestä sekä edellyttävät toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Järjestely toteutettaisiin liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot yhteisesti omistettavaan konserniin. Yhtiöiden uudet brändit lanseerattaisiin syksyn aikana. Uusien yhtiöiden on suunniteltu aloittavan toimintansa alkuvuonna 2020. 

Osakasyhtiöiden nykyinen sähkökaupan ja asiakaspalvelun henkilöstö siirtyisi yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutos koskisi yhteensä noin 110:tä henkilöä eri paikkakunnilla.

Kilpailu asiakkaista on kiihtynyt viime vuosien aikana ja asiakkaiden odotukset energiayhtiöitä kohtaan muuttuvat jatkuvasti. Voimat yhdistämällä, voimme entistä paremmin ja nopeammin vastata asiakkaitten toiveisiin kuten sähköisten palveluitten kehitystarpeeseen ja palvelutarjonnan laajentamisen säilyttäen samalla kilpailukykyisen hintatason”, toteaa toimitusjohtaja Matti Rintanen.

Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimukset jatkuisivat voimassaolevina uudessa yhtiössä. Jos järjestelystä myöhemmin päätetään, sen toteuttaminen tulee edellyttämään mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyllä ei ole vaikutusta osakasyhtiöiden muihin liiketoimintoihin, kuten esimerkiksi kaukolämpöliiketoimintaan tai eriytettyihin sähköverkkotoimintoihin. Sähkön siirtoyhtiöt palvelevat kaikkia sähkönmyyjiä tasavertaisin ehdoin, eli muutoksella ei ole vaikutusta myöskään sähkön siirtohintoihin. 

Julkaistu 5.6.2019