Pori Energia pyrkii yhteistyössä asiakkaiden kanssa rajoittamaan kaukolämmön hinnoittelu-uudistuksen korotusvaikutusta noin 10 prosenttiin

Pori Energia Oy suunnittelee kaukolämmön hinnoittelu-uudistusta. Hinnoittelu-uudistus koskee mm. kerrostaloja, rivitaloja ja liikekiinteistöjä Porin alueella, mutta ei pientaloasiakkaita eli omakotitaloja. Nykyisessä hinnoittelumallissa kaukolämmön perusmaksut eivät ole jakautuneet aiheuttamisperiaatteen mukaan tasaisesti asiakaskunnassa. Uudistetussa hinnoittelumallissa pyritään korjaamaan tämä epäkohta, jolloin jatkossa kaukolämmön maksut jakautuvat asiakkaille entistä tasapuolisemmin. Uudistuksen hinnankorotusvaikutus rajoittuu vuoden siirtymäajan aikana noin 10 prosenttiin.

 

- Hinnoittelun rakennemuutokselle on aito tarve ja se hyödyttää koko kaukolämmön asiakaskuntaamme pitkässä juoksussa. Kun säästää tehontarpeessa, syntyy asiakkaan lisäksi koko kaukolämpöjärjestelmään todellisia säästöjä pitkällä aikavälillä, esimerkiksi tuotantokapasiteettia tarvitaan jatkossa vähemmän. Pori Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä oman toimintansa ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Olemme käyneet keskustelua asiakkaidemme kanssa hinnoittelu-uudistuksesta ja pyrimme rajoittamaan hinnankorotusvaikutukset noin 10 prosenttiin vuoden siirtymäajalla. Pori Energia auttaa asiakkaitaan löytämään energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla niin kulutusta kuin tehonkäyttöäkin voidaan laskea, kertoo Pori Energian energiapalvelujen johtaja Eero Niemitalo.

 

Jatkossa laskutetaan toteutuneen tehon käytön mukaan

Pori Energian kaukolämmön tehomaksut eli perusmaksut määräytyvät jatkossa LVI-suunnitelmien mukaisen tilaustehon sijaan kiinteistön aidon ja toteutuneen tehontarpeen mukaan. Tilausteho on se teho, jolla kiinteistö on kaukolämpöön aikanaan liittynyt (esim. vuonna 1970) ja sen suuruinen teho on varattu asiakkaan käyttöön. Vuosien saatossa kiinteistön tehontarve on kuitenkin voinut muuttua, esimerkiksi kiinteistöön tehtyjen energiatehokkuustoimenpiteiden takia.

Tehontarve on aikaisemmin tarkistettu erikseen asiakkaan niin pyytäessä, mutta jatkossa tämä tehdään kaikille asiakkaille automaattisesti. Pori Energian asiakkaat ovat myös itse toivoneet siirtymistä tähän automaattiseen tehontarkastusmenettelyyn ja tietojärjestelmien kehittymien on mahdollistanut sen. 

Jatkossa kaukolämmön energia- ja perusmaksut vastaavat paremmin kaukolämmön tuotannon- ja jakelun todellisia kustannuksia. Tämän muutoksen johdosta energialla ja teholla on oikeampi hinta. Esimerkiksi energiamaksu, jota laskutetaan käytetyn energian mukaan, laskee muutoksen piirissä olevilla asiakkailla. 

- Pori Energian liikevaihto ei kasva tämän tehtävän muutoksen takia. Tämän muutoksen viestiminen on ollut haasteellista, koska kyseessä on rakennemuutos, jonka hintavaikutukset ovat eri asiakkaille erilaisia, kertoo Eero Niemitalo.

Energiatehokkuustoimenpiteet kannattavat myös tulevaisuudessa

Jatkossa asiakkaan kannattaa säästää energiankulutuksen lisäksi myös sillä, että pystyy rajoittamaan tehonkäyttöä. Autamme asiakkaitamme näiden toimenpiteiden tekemisessä.

Hinnoittelumuutoksen yhteydessä Pori Energia tuo asiakkaille vaihtoehtoisen lämpötuotteen, joka voi olla edullisempi vaihtoehto niissä kiinteistöissä, joissa kaukolämmöllä ei kateta koko kiinteistön lämmitysenergian tarvetta. Asiakas voi vapaasti valita perustuotteen ja uuden vaihtoehtoisen tuotteen välillä.

 

Mikä ei muutu

  • Kaukolämpösopimukset säilyvät samanlaisina, eikä niitä uusita.
  • Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään, Pori Energia kontaktoi muutoksen alaiset asiakkaat ja kertoo miten muutos vaikuttaa kuhunkin asiakkaaseen.
  • Kaikkien asiakkaiden kaukolämpömaksut määräytyvät myös jatkossa yhdenmukaisin periaattein. Pori Energian nykyisessä eikä tulevassakaan hinnoittelumallissa ei erotella asiakkaita heidän tekemiensä kiinteistöteknisten ratkaisujen suhteen.
  • Energiatehokkuustoimenpiteet ovat myös jatkossa hyödyllisiä.

 

Muutoksen hyötyjä

  • Hinnoittelun rakennemuutos hyödyttää pitkässä juoksussa koko asiakaskuntaa
  • Hinnoittelu-uudistuksella ohjataan säästämään energian kulutuksen lisäksi myös tehontarpeessa. Tehontarpeen vähetessä asiakaskunnassa, jolloin tarve tuotantokapasiteetille laskee, vähentää kaukolämpötoiminnan ympäristövaikutuksia sekä tuo kustannussäästöjä kaikille. 
  • Tuemme asiakkaita sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen; autamme tunnistamaan säästötoimenpiteitä.
  • Pori Energia liikevaihto ei kasva vaan kyseessä on rakennemuutos, jonka avulla perusmaksut jakautuvat entistä tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin asiakaskunnassa.
  • Merkittävällä määrällä asiakkaita kustannukset laskevat

 

Mitä ovat tehomaksu ja energiamaksu?

Tehomaksu on kaukolämpö laskun kiinteä osuus, joka pysyy aina vuoden verran vakiona joka kuukausi tulevalla laskulla.

Tehomaksulla katetaan kiinteistön tehonkäyttöä vastaava osuus kaukolämpöjärjestelmän kiinteistä kustannuksista kuten esimerkiksi tuotantolaitteiden investoinneista ja korjauksista aiheutuvat kulut. Nämä kulut tasataan tehomaksun muodossa koko vuodelle ja ne eivät muutu, vaikka lämmönkulutus muuttuisi.

Energiamaksu laskutetaan käytetyn energiamäärän mukaan (€/MWh).

Julkaistu 17.10.2019