Pori Energia Sähköverkot Oy korottaa sähkönsiirto-hintoja 1.1.2020 alkaen keskimäärin 3,6 %

Hinnankorotusten avulla rahoitetaan verkostoon tehtäviä investointeja. Siirtohinnankorotus nostaa sähkölämmitteisen omakotitalon verollista siirtolaskua hieman yli kolme euroa kuukaudessa. Rivi- ja kerrostaloissa asuvien korotus on 60 sentistä noin 1,30 euroon kuukaudessa. 

Investoinneilla luotettavampaa sähkönjakelua

- Pori Energia Sähköverkot Oy on investoinut noin 10 miljoonaa euroa vuosittain sähköverkkoon. Tehdyillä investoinneilla on parannettu merkittävästi sähkönjakelun luotettavuutta. Sähköverkkoa yhtiöllä on yli 3200 kilometriä ja vastaamme yli 50 000 verkonkäyttäjän sähkönjakelusta Porin alueella, kertoo Pori Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen.

- Tänä vuonna olemme uudistaneet Impolan sähköasemaa, sillä 60-luvulla rakennettu sähköasema on tullut käyttöikänsä päähän. Tämä runsaan vuoden kestävä projekti on arvoltaan noin kolme miljoonaa euroa. Impolan sähköaseman uudistaminen on yhtiömme suurin yksittäinen investointi viime aikoina. Sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta varsinkin Impolan, Sampolan, Mikkolan, ja Honkaluodon alueella. Lisäksi uudistamme jakeluverkkoa säävarmaksi maa-kaapeliverkoksi useissa kohteissa eri puolilla Poria. Tällä hetkellä jo yli 66 % sähköverkostamme on maakaapeliverkkoa, Ohrankämmen kertoo.

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisistä vaikutuksista asiakkaan verolliseen sähkönsiirtolaskuun kuukausitasolla

  • Kerrostalo vuosikulutus 2 000 kWh hinta nousee 0,63 €/kk
  • Rivi- tai omakotitalo vuosikulutus 5 000 kWh hinta nousee 1,30 €/kk
  • Omakotitalo vuosikulutus 18 000 kWh hinta nousee 3,12 €/kk

Kaikki Pori Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaat tulevat saamaan kirjallisen tiedotteen hintojen muutoksesta 30.11.2019 mennessä.

Siirtohintojen kehitys viime vuosina 

Pori Energia Sähköverkot Oy on muuttanut sähkönsiirtohintojaan viime vuosina seuraavasti: 

  • Vuonna 2019 siirtohinnat pidettiin samana
  • Vuonna 2018 siirtohintoja korotettiin keskimäärin 8,8 prosenttia
  • Vuonna 2017 siirtohinnat korotettiin keskimäärin 4,4 prosenttia
  • Vuonna 2016 siirtohinnat pidettiin samana
  • Vuonna 2015 siirtohinnat pidettiin samana
  • Vuonna 2014 siirtohintoja laskettiin
  • Vuonna 2013 siirtohintoja laskettiin 

Vuoden 2020 alussa tehtävän hinnankorotuksenkin jälkeen Pori Energia Sähköverkkojen siirtohinnat jäävät alle valtakunnallisten keskiarvojen. Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

 

TAUSTAA: Miksi sähköverkkoa uudistetaan tällä hetkellä niin paljon?

Suomi sähköistettiin 1950–1970 -luvuilla. Nyt ikääntyvä sähköverkko on peruskorjausiässä. Vuoden 2011 tapanin-päivän myrskyn jälkeen asetettiin uusi sähkömarkkinalaki (vuonna 2013), joka on asettanut kiristyviä vaatimuksia paremmalle sähkönjakelulle ja toimitusvarmuudelle. Jotta verkkopalvelun hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla uudistetaan sähköverkkoa sitä mukaa, kun se tulee käyttöikänsä päähän. Paikallista työtä on luvassa seuraaviksi pariksi kymmeneksi vuodeksi. Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

 

Julkaistu 7.11.2019