Suomen suurimpiin kuuluvan sähkönmyyntiyhtiön perustaminen etenee

Pori Energia Oy, Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö ja Vantaan Energia Oy sekä nykyisen Oulun Sähkönmyynnin osakkaat Tornion Energia Oy, Haukiputaan sähköosuuskunta, Raahen Energia Oy, Rantakairan Sähkö Oy ja Tenergia Oy ovat allekirjoittaneet perustamissopimuksen sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojensa yhdistämisestä. Osapuolet olivat jo aiemmin kesäkuussa tehneet esisopimuksen uusien yhtiöiden perustamisesta. 

Yhteisyritysten suunniteltu toiminnan aloitus 1.4.2020

Yhteisyritysten perustaminen käsitellään seuraavaksi kuluttaja- ja kilpailuvirastossa, josta odotetaan saatavan hyväksyntä loppuvuoden aikana. Yhtiöiden perustaminen toteutetaan liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot yhteisesti omistettavaan konserniin. Uusien yhtiöiden on suunniteltu aloittavan toimintansa 1.4.2020.

Tavoitteena kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi

Sähkönmyynnin ja asiakaspalvelun yhdistämisellä tavoitellaan ylivertaista asiakaskokemusta ja kilpailukykyistä hintatasoa. Yhdistyminen antaa erinomaiset rahkeet tuottaa asiakkaillemme uudenlaisia ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita. Tarjoamme valtakunnallisia palveluita ja tuotteita palvellen asiakkaitamme koko Suomen kattavasti. Sähkönmyyntiyhtiön tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi toimijaksi omistuspohjaa ja asiakasmäärää kasvattamalla.

Asiakaspalveluun ja laskutukseen keskittyvästä palveluyhtiöstä muodostuu heti alkuvaiheessa yksi Suomen suurimmista energia- ja infrastruktuuritoimialan palveluntarjoajista, joka tarjoaa asiakaspalveluita myös muille toimijoille. 

Pori Energian asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä

Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimukset jatkuvat voimassaolevina entisillä ehdoilla uudessa sähkönmyyntiyhtiössä. Osakasyhtiöiden nykyinen sähkökaupan ja asiakaspalvelun henkilöstö siirtyy yhteisyrityksien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutos koskee yhteensä noin 110:tä henkilöä. Yhtiöihin on parhaillaan käynnissä toimitusjohtajien rekrytoinnit.

Julkaistu 10.9.2019