Pori Energia toimittaa jatkossakin ekologista kaukolämpöä Ulvilaan

Kuvituskuva

Pori Energia Oy ja Ulvilan Lämpö Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka myötä Pori Energia Oy toimittaa jatkossakin kaukolämmön Ulvilan kaukolämpöverkkoon. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2022 ja se on kestoltaan 10 vuotta. Lämmöntoimituksen lisäksi kumppanuussopimuksella on myös sovittu operatiivisen toiminnan jatkamisesta Pori Energian toimesta mikä sisältää kaukolämpöverkon käytön, kunnossapidon ja varallaolon.

- Lämmöntoimitussopimuksen myötä Ulvilan Lämpö Oy välttyy lähitulevaisuudessa miljoonien eurojen lämpölaitosinvestoinnilta, kertoo Ulvilan Lämmön hallituksen puheenjohtaja Juha Koskinen.  

Kaukolämmityksellä on pieni hiilijalanjälki

Ulvilan kaukolämpöverkkoon toimitettava lämpö tuotetaan pääosin Aittaluodon uudella biovoimalaitoksella, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin. 

- Aittaluodon voimalaitoksella hyödynnetään metsäteollisuudelle raaka-aineeksi kelpaamatonta hakkuutähdettä ja viereisen sahan toiminnasta syntyvää ylijäämäpurua ja kuorta. Nämä ja muut voimalaitoksella käytettävät paikalliset biopolttoaineet ovat hiilidioksidivapaita. Lisäksi huomattava osa kaukolämmöstä tuotetaan lämmöntalteenottojärjestelmän avulla, joka vanhaan laitokseen verrattuna vähentää polttoainetarvetta noin 600 rekkakuormallista vuodessa, kuvailee Pori Energian energiapalvelujen johtaja Eero Niemitalo.

Julkaistu 14.5.2020