Pori Energian suunnitelmissa 90% hiilidioksidipäästötön tuotanto vuoden 2024 aikana

Ilmakuva kesäisestä Porista

Noin 75 prosenttia Pori Energian kaikesta energiantuotannosta on jo nyt hiilidioksidipäästötöntä. Turpeen osuus on noin 25 prosenttia Pori Energian tämänhetkisestä tuotannosta. Turpeen osuutta on laskettu ja biopolttoaineiden osuutta on nostettu hallitusti jo vuosia ja tätä tullaan jatkamaan. Öljy ja kivihiilihiili muodostavat yhteensä vain alle neljä prosenttia Pori Energian tämänhetkisestä tuotannosta.

Aittaluodon voimalaitosalue ilmakuvassa

Aittaluodon voimalaitokseen tehtiin hiljattain yli 65 miljoonan euron investointi, kun laitoksen rakennettiin uusi biopolttoainekattila, joka on mitoitettu niin, että voimalaitoksen energia voidaan tuottaa jopa 100 prosenttisesti puulla.

Lisäksi Aittaluodon voimalaitoksessa voidaan jatkossa tuottaa enemmän energiaa vähemmällä polttoaineella energian talteenottojärjestelmän ansiosta. 

Pori Energian suunnitelmissa luopua turpeesta vuoden 2024 aikana

Aittaluodon voimalaitoksessa turpeen käytöstä luopumista suunnitellaan vuoden 2022 aikana ja Kaanaan voimalaitoksessa vuoden 2023 aikana. Suunnitelmien mukaan vuoden 2024 aikana yrityksen energiantuotanto on 90 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua. 

Kaukoviilennys maakaivossa Ari Savola ja Rudi Dieter

Ympäristöpäällikkö Ari Savola (vas.) ja diplomityöntekijä Rudi Dieter näyttävät jäähdytyskaivon putkea, jota pitkin viileää vettä pumpataan lähellä sijaitsevaan kaukojäähdytysvaihtimeen.

Pori Energia tutkii ja ottaa käyttöön koko ajan uusia tapoja lisätä energiatehokkuutta. Kesällä 2020 Porin keskustan alueella sijaitsevan kaukojäähdytysverkon varrella sijaitsevia rakennuksia alettiin jäähdyttämään entistäkin ekologisemmin hyödyntämällä maan alla sijaitsevia jäähdytyskaivoja. Pilotointivaiheessa oleva järjestelmä toimii vapaajäähdytyksellä eli lähes täysin ilman sähköenergiaa. 

Petri Paajanen nojaa puuhun

- Tuotantomme ekologisuus vihertää merkittävästi koko Poria, sillä esimerkiksi yli puolet porilaisista asuu kaukolämmitetyissä kodeissa ja lisäksi liikekiinteistöt ja teollisuus käyttävät tuottamaamme energiaa, toteaa Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen

Energiateollisuuden Leskelä: Päästöt vähenevät yhtiöiden tekemien investointien kautta

Hallituksen asettaman turvetyöryhmän teettämän selvityksen mukaan turpeen käyttö tippuu suurella todennäköisyydellä 30%:iin vuoteen 2030 mennessä, eli selvästi alle hallitusohjelmassa tavoitellun puolittumisen. Myös muiden päästöjä tuottavien polttoaineiden käyttö vähenee jatkuvasti. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa loppuu kokonaan vuonna 2029.  

- Sähkö on lähes puhdasta jo nyt, ja lämmön päästöjen vähentämisen kannalta tärkeät investointipäätökset on melkoiselta osin jo tehty tai niitä tehdään parhaillaan, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Kun keskustelee eri yhtiöiden kanssa, saa oikein ällistyä siitä, kuinka jyrkässä kulmassa päästöt näyttävät vähenevän 2020-luvun puoliväliin tultaessa. Viesti on kaikkialla sama, Leskelä jatkaa. 

Päästökauppa on nostanut energiaturpeen kustannusta. Kolme vuotta sitten turpeella oli halvempaa tuottaa lämpöä kuin hakkeella, nyt asetelma on kääntynyt päinvastaiseksi, kun päästöoikeuksien hinnat ovat viisinkertaistuneet vuoden 2017 tasosta.  

- Päästökauppa on tärkein ohjauskeino, mutta kyllä yhtiöissä on reagoitu myös hallitusohjelman tavoitteisiin tehdä Suomesta hiilineutraali 2035, Leskelä toteaa. Lisäksi on muistettava, että ilmastotalkoot koskevat kaikkia, ja yhtiöt myös todella haluavat kantaa kortensa kekoon. Yhtiöitä ohjaavat niin talous, politiikka kuin asiakkaiden, rahoittajien ja omistajien toiveet. Seuraavaksi energiasektori auttaa muita toimialoja vähentämään päästöjään puhtaan sähkön avulla, Leskelä jatkaa. - Se on sekä haaste että mahdollisuus. 

Julkaistu 10.10.2020