Sähköverkkoa rakennetaan ympäristöä huomioiden

Jouni Sarin seisoo joen rannalla

Pori Energia Sähköverkot Oy rakentaa toimitusvarmaa sähköverkkoa Porin Ahlaisissa. Eteläjoen alittavalta kaapelireitiltä siirrettiin keskiviikkona 17.6.2020 turvaan yhteensä 1769 vuollejokisimpukkaa, joka on suojeltu laji. Tutkimus- ja siirtotyötä tarkkailemassa Pori Energia Sähköverkkojen rakennuttaja Jouni Sarin.

Toimitusvarmaa sähköverkkoa rakentamassa Ahlaisissa

Pori Energia Sähköverkot Oy saneeraa ilmasähkölinjoja maakaapeliksi ja saneeraa kohteita kuten muuntamoita ympäri Poria. Tavoitteena on tehdä entistäkin toimitusvarmempaa sähköverkkoa porilaisille. Ahlaisissa maakapelia kaivettiin joen pohjan läpi sellaisella syvyydellä, joka on Euroopan alueella rauhoitetun vuollejokisimpukan elinympäristö. 

- Olemme poranneet sähkökaapeleita suuntaporauksella muun muassa teiden ja isompien ojien sekä jokien alitse, mutta Ahlaisissa maaperä joen alla ei antanut myöden suuntaporaukseen vaan joudumme menemään simpukan elinympäristön läpi, kertoo Pori Energia Sähköverkot Oy:n rakennuttaja Jouni Sarin.

Rannalla Jouni Sarin ja Juha Syväranta, sukeltaja Pauliin Saarmanni vedessä.

Rakennuttaja Jouni Sarin seurasi Juha Syvärannan lajimäärittelyä rannalla, vedessä tutkimussukeltaja Pauliina Saarman.

Vuoden 2011 tapanin-päivän myrskyn jälkeen asetettiin vuonna 2013 uusi sähkömarkkinalaki, joka on asettanut kiristyviä vaatimuksia paremmalle sähkönjakelulle ja toimitusvarmuudelle. Korvaamalla ilmajohdot maakaapeleilla estetään tuulesta, puiden kaatumisesta ja lumikuormista aiheutuvat sähkökatkot.

Pori Energia Sähköverkot huomioi toiminnassaan laajasti ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi 110 kV sähkölinjoja rakennettaessa tehdään aina ympäristövaikutusanalyysit, jossa selvitetään muun muassa vaikutus linnustoon. Lisäksi muuntajien napoihin asennetaan muovisuojia, etteivät pieneläimet kuten linnut ja oravat vahingoitu liikkuessaan niiden päällä. Hankkeet menevät viranomaisille lausuttavaksi ja eri toimenpiteisiin haetaan lupia. Joissain tapauksissa myös esimerkiksi Satakunnan Museo antaa lausuntoja hankkeista ja kaavoista.

Simpukoiden siirto on tarkkaa toimintaa

Ahlaisissa sukeltajat tutkivat joenpohjaa 18 metrin leveydeltä, tältä yhteensä noin 500 neliömetrin tutkimusalueelta löytyi yhteensä 1769 vuollejokisimpukkaa. Alun perin tiedettiin, että joessa on vuollejokisimpukoita, joten sen takia kaapelivedon paikkaa lähdettiin viranomaisten määräysten mukaisesti tutkimaan. 

Juha Syväranta tekee lajinmäärittelyä, simpukoita astioissa, joissa vettä

- Vuollejokisimpukka on tärkeä laji ja tiukasti suojeltu ja sen takia vesistötöissä tulee ottaa vuollejokisimpukka huomioon, sanoo Allecco Oy:n projektipäällikkö ja tutkimussukeltaja Juha Syväranta.

Simpukat siirrettiin tarkkaan valitulle alueelle muutama sata metriä yläjuoksulle päin. Tutkimussukeltajat kartoittivat siirtoalueen siten, että simpukoilla on pohjanlaadulta ja virtausolosuhteiltaan samanlaiset elinolosuhteet. Varmin merkki hyvistä elinolosuhteista on, se että siirtoalueellakin löydettiin vuollejokisimpukkaa. Siirron jälkeen Pori Energia Sähköverkoilla on kolme viikkoa aikaa tehdä suunniteltu ja luvitettu kaapelinveto.

Julkaistu 3.7.2020

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.