One 1:n ja e-Protechin liiketoiminnot yhdistyvät - Pori Energia ja Lahti Energia omistajiksi tasaosuuksin

ilmakuva Porin keskustasta

Pori Energia ja Lahti Energia kasvattavat omistustaan One 1 Oy:ssä ja e-Protech Oy:ssä. Nykyiset henkilöomistajat jatkavat yritystensä toimitusjohtajina. Lahti Energia ja Pori Energia omistavat jatkossa molemmat yhtiöt tasaosuuksilla 50/50%.

Osakekauppojen tarkoituksena on fuusioida One 1 Oy:n ja e-Protech Oy:n liiketoiminnot ja tuoda markkinoille uusi, vahva energiapalveluyritys. Yhtiöiden fuusioiminen saadaan arviolta päätökseen loppukesästä tai alkusyksystä. 

Yritysjärjestelyssä osakkeensa myyvät One1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Kallio sekä e-Protech Oy:n toimitusjohtaja Jukka Hiltunen, jotka molemmat jatkavat toistaiseksi omien yhtiöidensä toimitusjohtajina. Yhtiöiden toiminta jatkuu fuusion ajan ennallaan.

Omistus- ja liiketoimintajärjestelyillä luodaan entistä vahvempi pohja kasvun kiihdyttämiseen ja liiketoimintojen kasvattamiseen. Hallinnollisten ja operatiivisten resurssien yhdistäminen tehostaa toimintaa. Energiapalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti, ja järjestelyllä vastataan asiakkaiden tarpeisiin sekä markkinoiden kasvuun.                   

- Näemme energiapalvelumarkkinassa merkittävää kasvupotentiaalia. Järjestelyn tarkoitus on muodostaa energiapalveluyhtiö, joka kykenee palvelemaan asiakkaita laaja-alaisesti energiatuotannon ja kiinteistötekniikan alueilla, summaa Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

- Meneillään oleva energiamurros tarjoaa mahdollisuuksia energiaratkaisuihin liittyviin palvelumalleihin. Yhtiöiden fuusion myötä tulemme toimimaan entistä laajemmin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, sanoo Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajanen.

Julkaistu 14.4.2021