Sähköverkon rakennuksella toimitusvarmuutta vuosikymmeniksi - asiakkaat tyytyväisiä työmaajärjestelyihin

Arvonnan voittaja Tiina Ranta palkinnon kanssa

Kuvassa arvonnan voittaja Tiina Ranta Isojoenrannasta palkinnon kanssa.

Pori Energian Sähköverkot Oy selvittää säännöllisesti asiakaskokemusta verkonrakennuskohteista. Viimeisin tehtiin huhtikuussa 2021. Toteutetun asiakaskyselyn avulla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Isojoenrannan ja Järvikylän verkkosaneeraus kohteissa. Kyselyn tulosten mukaan verkkosaneerauksiin suhtauduttiin positiivisesti. Kyselyyn tuli vastauksia runsaasti. Pori Energia Sähköverkot Oy kiittää asiakkaitaan kyselyyn osallistumisesta.

Verkkosaneerausten asiakastyytyväisyyttä on Pori Energia Sähköverkoilla (PESV) tutkittu jo vuodesta 2013. Kyselyssä selvitettiin minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä asiakkailla on verkkorakentamista kohtaan ja minkälaisena asiakkaat kokevat verkonrakennuskohteen turvallisuuden, siisteyden ja alueen viihtyvyyden kehittymisen.

Asiakaskysely sisälsi yhteensä 13 kysymystä, jotka oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen. Osa kysymyksistä käsitteli suunnitteluvaihetta ja osa toteutusta sekä lopputulosta. Tänä vuonna asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa paperisen kyselyn lisäksi myös sähköisessä muodossa. 

Saman kaivuutyön yhteydessä sähköverkko, katuvalaistus ja kuituverkko kuntoon

Verkkosaneerauksessa rakennettiin eri toimijoiden kanssa yhteistyössä useampaa kokonaisuutta, joihin sisältyi PESV:n sähköverkon, Porin kaupungin katuvalaistuksen ja DNA:n kuituverkon rakentaminen. Sähkö-, katuvalo- ja televerkot olivat tulleet käyttöikänsä loppuun. Ne uusittiin toimitusvarmoin ja turvallisin maakaapeliratkaisuin. Lopputulos koetaan pääsääntöisesti alueen viihtyvyyttä lisäävänä.

- Suunnittelijat olivat alkuvaiheessa katsomassa valaisinpylväiden paikkoja ja kyselivät mielipidettä paikoista. Se meni hienosti, kun valaisinpylväs tuli juuri sopivasti portin pieleen. Työ eteni hienosti, eikä aiheuttanut suurempaa haittaa tai häiriötä, kertoo Timo Valkama Järvikylästä. 

Kyselyn mukaan, asiakkaat kokivat työmaa-alueet turvallisiksi ja sujuvasti eteneviksi. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, ettei työmaa aiheuttanut kulkuyhteyksiin tarpeetonta haittaa.

- Joitakin tiedotteita työmaasta tuli, mutta suunnittelu meni ohi, enkä siihen osallistunut. Työmaa ei häirinnyt elämistä tai kulkuyhteyksiä. Uusien valaisinpylväiden valo on tosi hyvä ja kirkas, kuvailee Tiina Ranta Isojoenrannasta.

Tulosten mukaan osa asiakkaista koki, ettei päässyt mukaan suunnitteluun, mutta tulokselle on looginen syy. Verkkosaneerauksien suunnittelu tehdään vuosi ennen itse saneerauksen toteuttamista. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi kappaletta saunasettejä. Arvonnassa onnetar suosi Tiina Rantaa (Isojoenranta) ja Timo Valkamaa (Järvikylä). Pori Energia Sähköverkot onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

 

Julkaistu 23.6.2021