Mehiläinen on tehnyt Suomen ensimmäiset lämmön alkuperätakuukaupat

Mehiläinen konsernin logo

Mehiläinen on tehnyt Pori Energia Oy:n kanssa sopimuksen lämmön alkuperätakuiden ostamisesta. Sopimus kattaa Mehiläinen-konsernin kaukolämmön ostoenergian vuosille 2022 ja 2023. Mehiläinen on ensimmäinen lämmön käyttäjä Suomessa, joka on rekisteröitynyt Energiaviraston alkuperärekisteriin. Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen alkuperätakuiden hankkimisesta suoraan energiantuottajalta.

 

Mehiläinen on sitoutunut pienentämään konsernin liikevaihtoon suhteutettua hiilijalanjälkeään kolme prosenttia vuodessa verrattuna vuoden 2020 tasoon. Yhtiö on muun muassa sitonut lainojensa korkomarginaalin hiilidioksidipäästöjen vuosittaiseen alentumiseen suhteessa liikevaihtoon. 

 

- Haluamme osaltamme tukea ja vauhdittaa siirtymää vähäpäästöisyyteen ja päästöttömän kaukolämmön tuotantoon. Laajennamme päästöttömän kaukolämmön ostoja nyt saataville tulleen markkinamekanismin kautta, kertoo Mehiläisen talousjohtaja Herkko Soininen.

 

Merkittävä osa Mehiläisen suorista hiilidioksidipäästöistä kertyy ajoneuvoista ja hoivakotien lämmittämisestä. Yhtiöllä oli Suomessa vuonna 2021 oman hankinnan piirissä muun muassa kaukolämmitteisiä hoivakoteja 104 kappaletta sekä lääkärikeskuksia 80.  Ne jakaantuvat maantieteellisesti monien kaukolämpöverkkoyhtiöiden alueille.

 

- Olemme ostaneet jo monta vuotta päästötöntä sähköä ja aiemmin päästötöntä kaukolämpöä siellä, missä sitä on ollut saatavilla suoraan kaukolämpöyhtiöltä. Haluaisimme käyttää vihreää eli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä kaikissa kohteissamme, mutta kaikki kaukolämpöverkkoyhtiöt eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa, kertoo Mehiläisen kiinteistöjohtaja Aleksi Muukkonen.

 

Pori Energialla on lämmöntuotannolle alkuperätakuut

Pori Energia on hakenut lämmön alkuperätakuut Energiaviraston järjestelmässä uusiutuvilla energialähteillä tuottamalleen lämmölle. Uusiutuvien energialähteiden osuus Pori Energian tuotannossa on tällä hetkellä 75 %:ia ja tavoitteena on 90 %:sti hiilineutraali tuotanto vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Pori Energia Oy:n energiakaupan päällikkö Rasmus Somerkoski oli tyytyväinen saadessaan yhteydenoton Mehiläiseltä. 

- Pori Energia on pitkään ollut mukana sähkön alkuperätakuujärjestelmässä ja on mielenkiintoista olla mukana myös lämmityksen osalta alusta saakka. Järjestelmässä on merkityksellistä olla mukana, jotta voimme auttaa valtakunnallisia konserneja kohti heidän tavoitteitaan, Somerkoski kertoo.

 

Muukkonen ja Somerkoski odottavat alkuperätakuiden siirron uudessa alkuperätakuurekisterissä tapahtuvan ensi vuoden alussa.

 

Lisätietoja:

Mehiläinen, talousjohtaja Herkko Soininen, herkko.soininen@mehlainen.fi

Mehiläinen, kiinteistöjohtaja Aleksi Muukkonen, aleksi.muukkonen@mehilainen.fi

Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän kautta 010 4140 112, viestinta@mehilainen.fi

 

Pori Energia, energiakaupan päällikkö Rasmus Somerkoski, rasmus.somerkoski@porienergia.fi

 

Julkaistu 9.12.2022

 

Mikä on lämmön alkuperätakuu?

-    Sähköinen asiakirja, joka toimii ainoastaan näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai –määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.

-    Jos lämmön, sähkön tai jäähdytyksen käyttäjä kertoo esimerkiksi markkinoinnissaan käyttävänsä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä, on kaukolämmön oltava alkuperätakuilla varmennettua.

-    Vaade alkuperätakuusta on astunut voimaan 1.7.2022 alkaen.


Lähde: Energiavirasto