Neuvottele maksujoustosta hyvissä ajoin

Neuvottelu maksujoustosta kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen laskun erääntymistä

Sähkön hinta on noussut yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön ja mediassa kirjoitetaan enenevässä määrin kasvavista sähkölaskuista. Mikäli iso sähkölasku yllättää ja aiheuttaa rahatilanteeseen kiristystä, niin maksusuunnitelman laatiminen on tärkein toimenpide. Asiakaspalvelu ottaa aina huomioon asiakkaan kokonaisvelkatilanteen ja suunnittelee maksujärjestelyt sen mukaisesti. Maksujärjestelyillä voidaan tarkastella tilannetta kuukausia eteenpäin.

Nopeasti kohonneet sähkön hinnat vaikuttavat kotitalouksien taloustilanteeseen merkittävästi. Huoli oman talouden maksukyvystä on lisännyt yhteydenottoja asiakaspalveluun elokuusta lähtien. Osalle maksujouston neuvottelu tarve tulee eteen ensimmäistä kertaa, mutta on kuitenkin tulevaisuuden kannalta järkevin ratkaisu.

Mikäli verkkopalvelu- eli siirtomaksun maksamisen osalta herää huolia tai haasteita, niin kannattaa olla hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä maksuneuvontaan. Yhteydenotto maksuneuvontaan auttaa suunnittelemaan laskun maksamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisilta tulevilta ongelmilta.

Pori Energia Sähköverkko Oy:n verkkopalvelumaksujen osalta maksuneuvontaa hoitaa Ropo Capital. Ropo Capitalista saa palvelua monikanavaisesti puhelimitse, sähköpostitse tai online-palvelun kautta, jossa voi keskustella asiantuntijan kanssa chatissä. Neuvonnan tehtävänä on tukea asiakasta niin, että ongelmilta ja ylivelkaantumiselta vältytään.

Laskun tullessa sähkönmyyjältä tulee kuitenkin olla yhteydessä suoraan kyseessä olevan myyjän omaan maksuneuvontaan. Maksuneuvonnan yhteystiedot löydät aina laskultasi. On hyvä huomioida, että mikäli ajaudut tilanteeseen, jossa sähkö- tai verkkopalvelumaksut jäävät maksamatta, joutuu verkkoyhtiö katkaisemaan sähköt.

Maksusuunnitelman tekeminen onkin tästä syystä korostetun tärkeää hyvissä ajoin, koska katkaisutilanteessa erääntyneet laskut, viivästys- ja perintäkulut sekä sähköjen katkaisemisesta ja kytkennästä koituneet maksut voivat tulla monikertaisiksi alkuperäisiin laskuihin verrattuna. Ennakointi on siksi tärkeää, että ennen edellä mainittujen maksujen maksamista ei sähköjä voi kytkeä takaisin.

Mihin tahoon minun tulee olla yhteydessä maksujärjestelyihin liittyen?

Tarkista laskultasi, onko kyseessä sähkölasku, verkkopalvelumaksu, vai näiden yhteislasku. Maksujoustoa voit kysyä sen mukaisesti:

Pori Energia Sähköverkko Oy:n verkkopalvelulasku (ent. sähkönsiirto):

ota yhteyttä Ropo Capitalin maksuneuvontaan

09 2315 0433

porienergia@ropocapital.fi 

Ropo Online

Sähkölasku:

ota yhteyttä omaan sähkönmyyntiyhtiöösi

(esim. Oomi, Helen, Fortum, Lumme-Energia, Vattenfall)

 

Yhteislasku, joka sisältää sähkö- ja verkkopalvelulaskun:

ota yhteyttä omaan sähkönmyyntiyhtiöösi

 

Lisätietoja verkkopalvelumaksujen maksamiseen liittyvistä asioista löydät myös

Ropo Capitalin sivuilta. 

 

Varaudu energianhinnan ja saatavuuden vaihteluihin tulevalla lämmityskaudella säästämällä energiaa jo nyt.

  • Alenna huonelämpötilaa, sillä jo yhden asteen alempi huonelämpötila säästää 5% lämmitysenergiaa.

 

  • Ajasta erityisesti paljon sähköä kuluttavien laitteiden käyttö hetkiin, jolloin sähköä tuotetaan edullisimmin. Myös aikaohjauksen avulla kylpyhuoneen lämpötila nostetaan viihtyvyystasolle vain käytön ajaksi.

 

  • Huoltamalla ja uudistamalla laitteita parannat energiatehokkuutta. Säästöä voidaan hakea pienillä ja suurilla toimenpiteillä, kuten säätölaitteiden uusinnalla, taloautomaatiolla, lämmitysmuodon valinnalla ja talon rakenteellisella energiaremontilla.

 

  • Seuraa sähkön kulutustasi Wattivahdista. Kulutuksen seuraaminen auttaa ymmärtämään, mihin ja milloin energiaa kuluu, huomaamaan mahdolliset sähkösyöpöt sekä viat ja rikkoutumiset laitteissa.

 

Pori Energian Sähköverkko ei voi vaikuttaa sähkönmyyntiyhtiöiden hinnoitteluun. Pori Energia Sähköverkon sähkön siirtohinnat ovat valtakunnallista keskiarvoa alhaisemmat. Lue lisää verkkopalvelumaksujen 1.11. voimaan tulevasta alennuksesta täältä. 

 

Sähköpulaan liittyviä 

kysymyksiä ja vastauksia