Sähkönjakelun työmaakartta julkaistu

kuva kartasta

Pori Energia Sähköverkot panostaa miljoonia euroja vuosittain sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon. Työmaakartalla näkyy isoimmat rakennus & kunnostustyöt. Karttaan merkityt työt näkyvät katukuvassa tai ihmisten tonttien läheisyydessä,  lisäksi teemme laaja-alaisesti muita verkostotöitä, joista kaikki eivät näy kartalla.

Haluamme viestiä avoimesti sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantavista töistä. Vahvistamme lisäksi koko ajan sähköverkkoa kasvavan sähköenergiankulutuksen johdosta, esimerkiksi vuonna 2021 PESVin ylläpitämään verkkoon lisättiin 293 kappaletta uusia sähköliittymiä, mukaan lukien liittymän suurentamiset ja tilapäisliittymät.

Työmaakartasta käy ilmi kunkin työn vaikutusalue, millainen työ on kyseessä, työkohteen nimi sekä urakoitsijan ja tilaajan yhteystiedot sekä projektin arvioitu aikataulu. Löydät siis kartalta tarvittavat tiedot mahdollista yhteydenottoa varten. Työmakarttaa (pdf) päivitetään aina uusien hankkeiden käynnistyessä.

Julkaistu 18.2.2022

 

Avaa pdf-kartta klikkaamalla kuvaa

Klikkaa avataksesi PDF-kartan PESV työmaakohteista