Pori Energia ja Ren-Gas hankekehitysyhteistyöhön

Pori Energia ja Nordic Ren-Gas hankekehitysyhteistyöhön

Hiilidioksidin talteenotolla ja jatkojalostuksella kohti hiilinegatiivista tulevaisuutta

Pori Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen koskien hiilidioksidin talteenottoa sekä uusiutuvan e-metaanin, vihreän vedyn ja kaukolämmön tuotantoa Porissa. Tuotantolaitoskokonaisuus tulee sijoittumaan Pori Energian biovoimalaitoksen yhteyteen Aittaluodon teollisuusalueelle, joka tarjoaa erinomaisen infrastruktuurin biogeenisen hiilidioksidin talteenotolle sekä hiilidioksidin jatkojalostamiselle kilpailukykyiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi.

 

Pori Energia ja Ren-Gas ovat vuoden 2023 aikana yhteistyössä selvittäneet vihreän siirtymän tuotantolaitoskokonaisuutta, joka koostuu hiilidioksidin talteenottolaitoksesta (CCU-laitos), sekä e-metaanin tuotantolaitoksesta. Tehdyn teknistaloudellisen selvityksen tuloksena osapuolet ovat todenneet, että Pori Energian biovoimalaitoksen ympäristö Aittaluodon teollisuusalueella tarjoaa erinomaiset olosuhteet hiilidioksidin talteenotolle, sekä biogeenisen hiilidioksidin jatkojalostamiselle uusiutuvaksi e-metaaniksi, jolla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä tie- ja meriliikenteessä.

Allekirjoitettu hankekehityssopimus mahdollistaa hankkeen tehokkaan kehittämisen tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken. Pori Energia ja Ren-Gas tulevat kehittämään Porin Aittaluotoon sijoittuvan CCU-laitoksen yhteisyrityksessä siten, että molemmat osapuolet pystyvät hyödyntämään talteen otettua hiilidioksidia. Ren-Gas tulee käyttämään talteen otetun biogeenisen hiilidioksidin e-metaanin tuotantolaitoksella, joka tulee valmistamaan uusiutuvaa kaasupolttoainetta raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen käyttöön, sekä CO2-vapaata kaukolämpöä Pori Energian kaukolämpöverkkoon.

E-metaanin tuotantoprosessissa uusiutuvalla sähköllä tuotetaan vihreää vetyä, joka yhdistetään Aittaluodon biovoimalaitoksesta talteen otettavaan biogeeniseen hiilidioksidiin. CCU-laitos ja e-metaanin tuotantolaitos tullaan rakentamaan Pori Energian biovoimalaitoksen välittömään läheisyyteen, mikä mahdollistaa hiilidioksidin tehokkaan talteenoton, sekä syntyvän prosessilämmön hyödyntämisen Pori Energian 45 000 kotitaloutta kattavassa kaukolämpöverkossa.

Biogeenistä hiilidioksidia tullaan ottamaan talteen Aittaluodon voimalaitoksesta vuosittain noin 100 000 tonnia, joka vastaa noin puolta Aittaluodon voimalaitoksen vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä. Tämä mahdollistaa 24 000 tonnin vuosittaisen uusiutuvan kaasupolttoaineen tuotannon Porissa.

Uusiutuvan polttoaineen tuotannossa syntyy merkittävä määrä CO2-vapaata prosessilämpöä, jota hyödyntämällä pystytään vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa Porissa. Hanke tuo Poriin satojen miljoonien investoinnin ja laitos tulee työllistämään käytön aikana 15 henkilöä. E-metaanin tuotantolaitoksen käyttämä uusiutuva sähkö hankitaan pitkäaikaisilla sopimuksilla suomalaisista tuulivoimaloista.

Ren-Gas on Suomen johtava vetyalan hankekehittäjä, joka on luonut monistettavan toteutusmallin e-metaanin tuotannolle yhteistyössä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa. Ren-Gasin kehittämässä hankekonseptissa sektori-integraation tuomat hyödyt ulottuvat laajalle. Biogeeninen hiilidioksidi otetaan tehokkaasti talteen olemassa olevista voimalaitoksista. Uusiutuva e-metaani on kilpailukykyinen polttoaine raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen käyttöön, missä e-metaani vähentää päästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö korvaa Porissa polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa vähentäen sekä fossiilisten että puupolttoaineiden käyttöä.

”On erittäin hienoa päästä edistämään tätä merkittävää hanketta tiiviissä yhteistyössä Pori Energian kanssa. Tavoitteena on investoida yhdessä Pori Energian kanssa hiilidioksidin talteenottoon, minkä lisäksi Ren-Gas jatkojalostaa biogeenisen hiilidioksidin e-metaaniksi samalla laitosalueella Porissa. Yhteistyössä kehittämämme toimintamalli osoittaa kykyämme löytää ratkaisut, jotka luovat arvoa kaikille osapuolille. Olen myös erittäin iloinen siitä, että pystymme tuomaan tähänkin hankkeeseen Ren-Gasin laajaa osaamista hiilidioksidin talteenotosta ja jatkojalostamisesta, mikä mahdollistaa hankkeen tehokkaan suunnittelun ja toteuttamisen.”, toteaa Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

Innoissaan ollaan myös Pori Energialla. ”Olimme jo aikaisemmin tehneet mittavaa selvitystyötä hiilidioksidin talteenottoon liittyen ja on hienoa, että pääsemme nyt edistämään hankkeen toteutumista yhdessä Suomen johtavan vetyalan osaajan kanssa” kertoo Pori Energia Oy:n Energiapalveluiden johtaja Eero Niemitalo. ”Erityisen projektista tekee se, että lopputulemana rakentuu suunnitelma hiilidioksidin talteenottolaitoksesta paitsi Ren-Gasin myös meidän tarpeisiimme” hän jatkaa.

Hankkeen tekninen ja taloudellinen toteutettavuus varmistettiin alkuvuodesta 2023 valmistuneella toteutettavuusanalyysilla, ja vuoden 2023 aikana laitospaikaksi vahvistui Aittaluodon teollisuusalue. Nyt allekirjoitetun hankekehityssopimuksen jälkeen aloitetaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi, ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoden 2027 loppuun mennessä.