Porin Prosessivoima rakentaa savukaasujen lämmöntalteenotto-laitoksen − polttoaineen tarve ja päästöt vähenevät

Pohjolan Voima Oyj:n lehdistotiedote 7.8.2023

Porin Kaanaan teollisuusalueella sijaitseva Porin Prosessivoima aloittaa syksyllä 2023 lämmöntalteenottolaitoksen rakentamisen biovoimalansa yhteyteen. Laitos tuottaa voimalaitoksen savukaasujen hukkalämmöstä kaukolämpöä Pori Energian kaukolämpöverkkoon. Investointi parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää polttoaineen tarvetta ja päästöjä. 

"Lämmöntalteenottolaitos hyödyntää biopolttoaineiden savukaasuissa olevaa energiaa. Kun savupiippuun johdettavien kaasujen lämpö otetaan energiatehokkaasti talteen kaukolämmöksi, voimme vähentää voimalaitoksen polttoaineiden käyttöä. Tämä tarkoittaa, että voimme luopua kokonaan turpeesta voimalaitoksen polttoaineena", kertoo Porin Prosessivoiman toimitusjohtaja Eero Niemitalo.  

 

"Kaikkiaan resurssitehokas lämmöntalteenottolaitos korvaa 15 prosenttia Porin nykyisestä polttoon perustuvasta kaukolämmön tuotannosta. Myös tarve käyttää fossiilisia polttoaineita polttavia huippulämpölaitoksia pakkaskausilla vähenee. Laitoksen ansiosta Porin alueen kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 1 000 tonnia vuodessa."

 

Uudesta lämmöntalteenottolaitoksesta saadaan vuosittain noin 100 gigawattituntia energiaa, mikä vastaa noin 160 kerrostalon tai 5 000 pientalon vuosittaista kaukolämmön tarvetta. 

 

Savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen rakennustyöt alkavat syksyllä 2023 ja laitoksen on määrä valmistua vuonna 2024. Investoinnin suuruus on noin 16,5 miljoonaa euroa.  

 

"Laitokseen rakennetaan savukaasulauhdutin, kaukolämmönvaihdin, lauhdevesien puhdistuslaitteisto ja uusi savupiippu. Laitoksen on suunniteltu olevan täydessä tuotannossa joulukuussa 2024", sanoo Eero Niemitalo.  

 

Porin Prosessivoiman voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Pori Energian kaukolämpöverkkoon sekä prosessilämpöä ja sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineita ovat puuperäiset polttoaineet sekä kierrätyspolttoaineet. Lisäksi voimalaitos käyttää pieniä määriä turvetta, kevyttä polttoainetta ja nesteytettyä maakaasua. Yhtiö on määrätietoisesti vähentänyt päästöjään pienentämällä fossiilisten polttoaineiden osuutta.  

 

Lisätietoja 

 

Eero Niemitalo, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy, puh. 044 701 2105,
eero.niemitalo@porienergia.fi 

 

Porin Prosessivoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n 89-prosenttisesti ja Pori Energia Oy:n 11-prosenttisesti omistama yhtiö. Vuonna 2008 valmistunut Porin Prosessivoiman biovoimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitos, joka tuottaa kaukolämpöä Pori Energialle, prosessilämpöä alueen teollisuudelle ja lisäksi sähköä. Voimalaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa hoitaa Pori Energia. 

 

 

Porin Prosessivoima rakentaa savukaasujen lämmöntalteenottolaitoksen − polttoaineen tarve ja päästöt vähenevät | Pohjolan Voima Oyj (sttinfo.fi)