VÄITÖSKIRJA - Energiayhtiön rooli energiayhteisöjen parissa

Pori Energialle tehtävässä väitöskirjatyössä etsitään toimintamalleja muuttuvaan energiamarkkinaan

Energia-ala on murroksessa. Uudet teknologiat vauhdittavat siirtymistä perinteisistä toimintamalleista uudenlaisiin. Näyttäisi siltä, että alalle muodostuu toimintamalleja, joissa energiaa tuottavat muutkin kuin alan yhtiöt. Nimittäin jos perinteisessä mallissa kuluttaja on energian ostaja ja energiayhtiö sen myyjä, on mielenkiintoista seurata, mitä tapahtuu, jos roolit vaihtuvatkin.

 

Energiaa voi tuottaa monella eri tavalla. Tuuli-, aurinko- ja vesivoima ovat kuluttajalle ehkä kaikkein tutuimpia. Edellä mainituista erityisesti aurinkoenergian tuotantoon ovat viime vuosina osallistuneet yhtiöiden lisäksi kuluttajat itse. Aurinkopaneeleja näkeekin nykyään monen yrityksen, maatilan tai omakotitalon katoilla. Paneeleista saatu energia ei välttämättä kata kaikkia energiaan liittyviä tarpeita, joten entä jos energiaa tuottaisikin suurempi määrä koteja ja kiinteistöjä yhdessä. Tällöin puhutaan energiayhteisöistä.

Energiayhteisöllä tarkoitetaan siis yksinkertaisuudessaan sitä, että jokin alue tai kiinteistö alkaa itse tuottaa oman energiansa. Mikäli energiaa tuotetaan yli omien tarpeiden, voidaan ylijäämäenergia myydä ja näin laskea oman energian hintaa. Suomessa tällä hetkellä olemassa olevien energiayhteisöjen koot ovat korttelin luokkaa, Euroopassa voidaan puhua jopa kylän kokoisesta yhteisöstä.

Energiayhteisön lainsäädäntö on meillä Suomessa vielä alkutekijöissään. EU regulaatiossa mahdollisuuksia on toki Suomea enemmän, ei siltikään kovin kattavasti ja kehitystyö tämän tiimoilta on käynnissä.

Pori Energia haluaa olla energia-alan edelläkävijä. Lisäksi yhteistyö oppilaitosten kanssa koetaan tärkeäksi. Näistä tavoitteista syntyi tarve väitöskirjan tekemiseen ja kevään hakuprosessin päätteeksi tiimiin valikoitui alan rautainen ammattilainen, Marja Vilkko. Vilkko aloitti tehtävässä keväällä 2023.

Aihe on koko työuransa sähkömarkkinoiden parissa tehneelle Vilkolle jo entuudestaan kovinkin tuttu. ”Vuodet Fingridin palveluksessa opettivat, kuinka maamme kantaverkko toimii ja miten sitä kehitetään” Vilkko kertoo. Energiavirastolla työskentely puolestaan valjasti joustoon liittyvissä asioissa, niitä kun joustoasiantuntijan pöydällä oli useita. Ennen väitöskirjatyön aloittamista Vilkko ehti toimia myös asiantuntijasihteerin roolissa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä, joka käsitteli energiayhteisöjä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Mitä sitten tutkitaan? Vilkon neljä vuotta kestävän väitöskirjatyön teemana on erilaisten palvelumallien muodostaminen energiayhteisöihin liittyen. Selvityksen alla on mm. energiayhtiön rooli tulevaisuuden liiketoimintamalleissa. ”Ongelmana tällä hetkellä on se, että vaikka julkaisuja aiheen tiimoilta on paljon, puuttuu konkreettinen data.” Vilkko kertoo, ”Ja koska energiayhteisöjä on Suomessa vasta ihan kourallinen, ja nekin kovin tuoreita, ei käytännön dataa olla pystytty vielä tuottamaan” hän jatkaa.

Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen on väitöskirjatyöstä innoissaan. ”Odotukset ovat toki korkealla ja kaikkein tärkeimmäksi koen yhteistyön laajentamisen sekä sen ymmärtämisen, millaiseksi energiayhtiöiden rooli muuttuu tulevaisuudessa Paajanen kertoo. ”Pori Energian rooli on olla johtava energia-alan asiantuntija Satakunnassa ja siksi haluammekin etsiä rohkeasti uusia toimintatapoja koko maakunnan kehittymistä tukemaan” hän jatkaa.

Väitöskirja valmistuu keväällä 2027. Se pyrkii löytämään toimintamalleja järkevän, energiatehokkaan ja ajankohtaisen energiatuotannon rakentamiseen.