Vuosi 2022 oli Pori Energialle suotuisa

Hyvä tulos mahdollistaa tulevaisuuden investointeja ja yhtiön strategian mukaista kehitystyötä

Pori Energian vuosi 2022 on saatu päätökseen myös lukujen osalta. Konsernin liikevaihto kasvoi 124,6 miljoonasta eurosta 135,6 miljoonaan euroon. Liikevoitto puolestaan kasvoi vuoden takaisesta 27,9 miljoonasta eurosta 31,7 miljoonaan euroon. Vuoden 2022 tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 28,8 miljoonaa euroa (vuonna 2021 22,1 miljoonaa euroa). Konsernin hyvä tulos kertoo poikkeuksellisesta tilanteesta koko energia-alalla ja Pori Energian osalta turvaa tulevaisuuden sekä kehitystyön.

Pori Energian hyvää tulosta selittää pääosin fossiilivapaa sähköntuotanto ja sähkön korkea tukkuhinta. Tuotanto perustuu pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin, kuten esimerkiksi tuuli- ja vesivoimaan. Näin ollen Pori Energian sähköntuotannolle ei aiheutunut vuonna 2022 merkittävää haittaa Ukrainan sodan myötä nousseista fossiilisten energialähteiden hinnoista.

Lämmön tuotannon osalta voimalaitoksiin tehdyt investoinnit Kaanaassa ja Aittaluodossa mahdollistivat kasvavan biopolttoaineiden käytön. Uusi Aittaluodon voimalaitos on toiminut erinomaisesti ja myös savukaasujen talteenotto on vähentänyt polttoainetarvetta suunnitellusti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaasun ja öljyn hinnan voimakkaasti noustessa, takasivat jo tehnyt toimet Pori Energialle toiminnan jatkuvuuden ja kustannustehokkuuden. 

Pori Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto laski vuodentakaisesta (2021, 29,7 miljoonaa euroa) ollen nyt 27,8 miljoonaa euroa. Liikevoittoa Pori Energia Sähköverkot Oy teki 7,3 miljoonaa euroa eli noin kolme miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2022 tulos ennen tilinpäätöseriä ja veroja oli 4,8 miljoonaa euroa (vuonna 2021 7,5 miljoonaa euroa). Sähköverkon osalta toimitusvarmuus oli erittäin hyvä, ollen näin mittaushistorian paras. Vuoden lopulla Pori Energia Sähköverkot Oy varautui myös mahdollisiin sähköpulatilanteisiin. 

Pori Energian tytäryhtiö Tuulia Palvelut Oy saavutti ensimmäisen vuoden kasvutavoitteet. Liikevaihtoa kertyi 1,7 miljoonaa euroa ja tulos oli voitollinen. Yhtiön kehittämiseen ja kasvuun panostetaan lisää lähivuosina yhtiön strategian mukaisesti. 

Pori Energia investoi vuoden 2022 aikana 27,6 miljoonaa euroa. Näistä merkittävimpiä olivat Porin Tiilimäkeen rakennettava lämmitys- ja viilennysenergiavarasto sekä Pori Energia Sähköverkot Oy:n 9,9 miljoonan investoinnit maakaapeloinnilla toteutettuun verkoston kehittämiseen sekä Isosannan sähköaseman saneeraukseen. 

Hyvä tulos mahdollistaa paljon ja tuo turvaa tulevaan. Pori Energia valmistautuu myös investoimaan energiaratkaisuihin ja näin mahdollistamaan uusien teollisuusyritysten sijoittumista Porin alueelle. Näihin liittyen Pori Energia on jo pidempään tehnyt selvitystyötä yhdessä yritysten kanssa parhaiden energiaratkaisujen löytämiseksi, kuten esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto voimalaitosten savukaasuista.

Uusiutuva energiatuotanto kasvaa vuosi vuodelta ja tämä on myös Pori Energialle tärkeä kehityssuunta. Tulevina vuosina siihen panostaminen jatkuu. Uusiutuvan energiantuotannon kasvulla mahdollistetaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja lisätään Porin houkuttelevuutta teollisuusyrityksille. 

Julkaistu 13.3.2023