Kiristyneestä tehotilanteesta huolimatta sähkön riittävyys hyvä

Fingrid nosti eilen valmiutta sähkön kulutuksen ollessa korkealla tasolla ja kylmän säärintaman jatkuessa. Sähköjärjestelmän tila on vakaa ja sähkön riittävyys on toistaiseksi hyvällä tasolla.

Torstaina iltapäivällä ja illan tunteina sähkön kulutus jousti muutamia satoja megawatteja, mikä osaltaan varmisti sähkön hyvän riittävyyden. Sähkönkulutus nousi eilen torstaina korkeimmilleen klo 12-13, jolloin tuntikeskiteho oli 14 804 MW. Sähkön hinta on ohjannut sähkönkulutusta. Perjantaina aamulla sähkönkulutus on ennusteeseen verrattuna noin 800 MW alemmalla tasolla. Sähkön riittävyyden ja hinnan näkökulmasta sähkönkäyttäjien on edelleen tärkeä ajoittaa kulutusta pois illan ja aamun huipputunneilta. 

Sähköjärjestelmässä on kireästä pakkasesta johtuen esiintynyt joitakin laitevaurioita sekä sähkönsiirron että tuotannon puolella. Sähkönsiirrossa viat ovat aiheuttaneet jakeluverkoissa sähkökatkoja eri puolilla Suomea. Sähköntuotannon osalta vikaantuneet voimalaitokset ovat pääosin palanneet tuotantoon. Tilanne on edelleen herkkä yllättäville vikaantumisille sähköjärjestelmässä.   

Fingrid jatkaa sähköjärjestelmän käyttöä korotetussa valmiudessa toistaiseksi. Tilannetta seurataan tarkasti ja arviota päivitetään tarvittaessa.  

https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2024/kiristyneesta-tehotilanteesta-huolimatta-sahkon-riittavyys-hyva/

Julkaistu 5.1.2024