Aittaluoto 2020 -hanke, Pori Energia

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Ilmakuva Aittaluodon voimalaitokselta kesäaikaan

60 miljoonan investointi vihreään energiaan

Porilaisista yli 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa, joihin lämpö tuotetaan Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksissa. Kesällä 2020 käyttöön otetun Aittaluodon uuden biokattilalaitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä tuhansia tonneja vuodessa.

Uudessa laitoksessa yhdistetään teollisuuden prosessienergian, kaukolämmön ja sähkön tuotanto ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Lisäksi laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä. 

Investoinnin valmistuttua käytöstä on poistunut vanhaa, huonommalla hyötysuhteella toimivaa kapasiteettia. Pori Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta sekä olla vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja. Aittaluoto 2020 investointi on tärkeä uusi askel kohti yhtiön tavoitetta.

Savukaasujen talteenotto tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää polttoaineen tarvetta 600 rekkakuormaa vastaavan määrän

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.

Aittaluodon voimalaitoshanke

Pori Energian voimalaitosinvestointi, Aittaluoto 2020 -hanke, käynnistettiin konkreettisesti vuoden 2018 alussa. Mittavan 60 miljooonan euron investoinnin myötä vuonna 1968 käyttöönotettu Aittaluodon voimalaitos modernisoitiin vastaamaan mm. uusia ympäristövaatimuksia. Hankkeella mahdollistimme myös kaukolämmön kilpailukyvyn sekä teollisuuden energiatoimitusten jatkumisen tehokkaasti ja taloudellisesti Aittaluodosta käsin.

 

Voimalaitosinvestoinnissa Aittaluodon pääkoneiston vanhempi kattila ja turbiini korvattiin uudella BFB-tyyppisellä kattilalaitoksella ja vastapaineturbiinilla. Lisäksi uuteen kattilaitokseen kytkettiin savukaasulauhdutin, jonka avulla polttoaineen energiasta saadaan entistä suurempi osa talteen ja polttoaineen kulutuksessa saavutetaan huomattavaa säästöä. Lauhdutuksesta saatu lämpö hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa sekä voimalaitoksen sisäisissä prosesseissa.

 

 • Ympäristölupa lokakuu 2017, tarkistettiin kesäkuussa 2018
 • 4.12.2017 investointipäätös Pori Energian hallituksessa
 • Päälaite- ja suunnittelusopimukset helmikuussa 2018 (esisuunnittelussa toteutettujen kilpailutusten perusteella)
 • 31.5.2018 rakennuslupa
 • Kesäkuun alussa 2018 aloitettiin rakentaminen
 • Valmistui keväällä 2020

Avaintiedot

 •  Sijoituspaikka Aittaluodon teollisuusalue Porissa
 • Ympäristölupa 10/2017, tarkistettu 06/2018, 
 • Investointipäätös 12/2017 
 • Rakennuslupa saatiin 05/2018 ja rakentaminen alkoi 06/2018
 • Voimalaitos valmistuu 4/2020
 • Tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä prosessihöyryä teollisuudelle
 • Kustannusarvio 60 miljoonaa euroa
 • Aittaluodon voimalaitoksen ennaltavarautumissuunnitelma

 

Päälaitetoimittajat ja suunnittelijat

SUUNNITTELU:

 •  Toteutussuunnittelu: Pöyry Finland Oy
 •  Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Küttner Ky

PÄÄLAITETOIMITTAJAT:

 • Kattila: Andritz Oy
 • Savukaasulauhdutin: Valmet Technologies Oy
 • Turbiini: Siemens s.r.o.

MERKITTÄVIMMÄT MUUT HANKINNAT:

 • Maanrakennusurakka: L-M Suomiset Oy
 • Paalutusurakka: Destia Engineering Oy
 •  Perustus- ja rakennusurakka: MVR-Yhtymä Oy
 • Polttoaineen kuljetinjärjestelmä: Raumaster Oy
 • Korkeapaineputkistot: Recion Oy
 • Automaatiojärjestelmä: Valmet Automation Oy

 

Päälaitehankintojen lisäksi projektiorganisaatio on valmistellut tai valmistelee n. 35 hankintapakettia yhdessä suunnittelukumppani Pöyryn kanssa.