Energiayhteisö

Energiayhteisö on yhteenliittymä, jossa yhteisön jäsenet jakavat oman sähkön tuotannon hyötyjä toistensa kanssa.

1.1.2023 alkaen muun muassa taloyhtiöt voivat hyödyntää pientuotantoa asukkaidensa sähkölaskujen pienentämiseen. Energiayhteisössä saman liittymispisteen takana yhteisesti tuotettu energia jaetaan laskennallisesti energiayhteisön jäsenille heidän ilmoittamiensa yhteisön jakosuhteiden mukaisesti.

Energiayhteisössä esimerkiksi taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voidaan käyttää myös asunnoissa, kun aiemmin sitä voitiin käyttää ainoastaan kiinteistösähkönä. Mikäli energiayhteisön omasta tuotannosta jää sähköä yli, se myydään sähkömarkkinoille.

Energiayhteisöä perustettaessa taloyhtiö tai muu yhteenliittymä sopii, miten itse tuotettu sähkö jaetaan. Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenille. Omalla tuotannolla pienennetään sähkölaskua arvonlisä- ja sähköveroineen.

Energiayhteisön perustaminen on maksutonta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijoiltamme.

sahkoliittymat@porienergia.fi

Kuinka energiayhteisö perustetaan esimerkiksi taloyhtiössä

  1. Taloyhtiö tekee päätöksen aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta ja energiayhteisön perustamisesta
  2. Energiaratkaisun toimittaja tekee asennuksen ja ilmoittaa meille tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon
  3. Taloyhtiö tekee sopimuksen sähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa
  4. Annamme sähköntuotantolaitteistolle kytkentäluvan, jonka myötä voimalaitos voidaan ottaa käyttöön
  5. Taloyhtiön perustaman energiayhteisön edustaja ja verkkoyhtiö allekirjoittavat sopimuksen, jossa sovitaan sähköenergian jakamisesta energiayhteisön jäsenten kesken
  6. Perustamme energiayhteisön kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta
  7. Energiayhteisössä voidaan nyt nauttia itse tuottaman energian hyödyistä