SÄHKÖNTUOTANNON LIITTÄMINEN

Suunnitteletko sähköntuotantolaitteiston rakentamista ja sen liittämistä sähköverkkoon?

Näin saat sähköntuotantolaitoksesi käyttöönotettua:

  1. Ole yhteydessä laitetoimittajaan
  2. Yli 10 kW järjestelmien kohdalla  varmista liitettävyys liittymäpalvelustamme ennen laitteiston hankkimista (sahkoliittymat@porienergia.fi)
  3. Laitteiston asentaja lähettää sähköntuotantolaitteiston tiedot meille
  4. Tarkastamme ilmoituksen tiedot. Teemme tarvittavat muutokset järjestelmiimme ja lähetämme sinulle sähköntuotannon käyttöpaikan numeron ylijäämäsähkön sopimuksen tekemistä varten.
  5. Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ja tee sähköntuotannon ostosopimus mahdollista ylijäämäsähkön myyntiä varten. Löydät yhtiöt esimerkiksi Energiaviraston sahkonhinta.fi-palvelusta. Sähkönmyyjä ilmoittaa meille sopimuksesta. Saat meiltä vielä tuotannon sähköverkkosopimuksen vahvistuksen. Sähköverkkoon syötetystä sähköstä veloitamme verkkopalveluhinnaston mukaiset maksut. Tuotantolaitoksen voi kytkeä verkkoon, kun sopimus sähköntuotannon myynnistä on tehty sähkönmyyjän kanssa.
  6. Voit seurata jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää WattiVahti -palvelustamme

Sähköntuotantolaitteiston käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan.

Asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle pientuotantolaitteiston tiedot ennen laitteiston käyttöön ottamista. Täytä lomake ja allekirjoita se pankkitunnuksillasi:

Lomake sähköntuotantolaitteiston liittämisestä

Sähköntuotannon ylijäämäenergia

Verkkoon liitetyn Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Sähköntuotannon sähkönsiirrosta ja mittauksen järjestämisestä tehdään verkkoyhtiön kanssa sähköntuotannon verkkosopimus.

Lisätietoa