Pori Energia johtamaan energiamurrosta - Energiakaupungit ry aloittaa toimintansa

Energiakapungit avainluvut

Yhteiskunnallisen vastuunsa tuntevat kaupunkienergiayhtiöt ymmärtävät, että nopeasti muuttuva maailma edellyttää notkeutta ja aiempaa suurempaa kykyä yhteiskunnalliseen vuoropuheluun. Näiden tavoitteiden edistämiseksi 13 merkittävää kaupunkienergiayhtiötä perustivat vuoden 2022 alussa Energiakaupungit ry:n, joka toimii jäsenyhtiöidensä sanansaattajana valtakunnallisesti ja EU-tasolla. 

Energiamurros, ilmastonmuutoksen torjunta ja energiariippuvuuden vähentäminen Venäjästä etenevät kiihtyvällä tahdilla paitsi Euroopassa myös Suomessa. Toimintaympäristön nopea muutos ja energia-alalla vallitseva epävarmuus haastavat siten myös kaupunkiympäristössä toimivia energiayhtiöitä, joilla on keskeinen kansallinen rooli koko energia-alan kehityksessä. Suomen ilmastotavoitteiden ja puhtaan sekä toimitusvarman energian tuotanto ja jakelu ovat suurelta osin kaupunkiympäristössä toimivien energiayhtiöiden harteilla.  

 

Petri Paajanen, Pori Energia

Porilaisten hiilijalanjälki pienenee reilusti Pori Energian ansiosta

”Energiayhtiöiden rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on huomattava, koska pelkästään rakennusten lämmitys vie yli neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Pori Energian tuotanto on tällä hetkellä jo yli 75 prosenttisesti hiilineutraali ja vihreä tuotanto tulee lisääntymään entisestään lähivuosina. Joka toisen porilaisen asuessa kaukolämmitetyssä kodissa ja tuottaessamme vihreää energiaa lisäksi myös alueemme teollisuudelle, pienennämme hiilijalanjälkeä Porissa merkittävästi. Näinä aikoina myös niin sähkö- kuin lämmitysenergian toimitusvarmuus nousee erityisen tarkastelun alle. Nämä asiat ovat niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin, joten Energiakaupungit ry:n tekemä työ on tarpeellista moneltakin kantilta tarkasteltuna, kertoo Pori Energian toimitusjohtaja ja perustetun yhdistyksen hallituksen jäsen Petri Paajanen

 

Jäsenyritysten toiminta vaikuttaa yli miljoonan suomalaisen elämään joka päivä

Yli 1 350 000 suomalaisen kodit lämpiävät Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden lämpöverkkojen avulla ja lähes miljoona suomalaista saa sähkönsä Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden sähköverkkojen kautta. Vuonna 2020 Energiakaupunkien jäsenyhtiöt investoivat yli 630 miljoonaa euroa muun muassa puhtaaseen energiaan, huoltovarmuuteen, tutkimukseen ja energiaverkkojen kehitykseen ja työllistävät suoraan yli 2 800 henkilöä. Energiakaupunkien jäsenyhtiöiden tuottamasta energiasta jo 65 prosenttia on uusiutuvaa ja päästöttömän energian osuus kasvaa vuosi vuodelta. 

”Kaupunkienergiayhtiöiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa, aluekehityksen vetureina ja maan kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden varmistajina ei ymmärretä yhteiskunnallisessa keskustelussa riittävästi. Energiapolitiikan lyhytjänteinen sääntely ja toimintaympäristön ennakoimattomat muutokset vaikuttavat korostetusti energiamurroksen ytimessä olevien kaupunkienergiayhtiöiden toimintaedellytyksiin. Mikäli kaupunkien erityispiirteitä ei huomioida päätöksenteossa ja sääntelyssä, on riskinä positiivisen kehityksen hidastuminen ja kaupunkien elinvoiman heikentyminen. Tähän Energiakaupungit haluaa kiinnittää huomiota”, toteaa Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Aku Aarva.  

 

FAKTAA ENERGIAKAUPUNGIT RY:STÄ

  • Jäsenyhtiöt ovat kaupunkien omistamia energiayhtiöitä ja niiden omistuksessa olevia yhtiöitä. 
  • Jäsenyhtiöt ovat sitoutuneet tarjoamaan moderneja, skaalattavia ja kestäviä energiaratkaisuja kasvavien kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden tarpeisiin. 
  • Jäsenyhtiöiden toimialana on sähkön- ja lämmöntuotanto, myynti ja jakelu sekä niihin kytköksissä olevat palvelut. 
  • Yhdistyksen puheenjohtajan toimii Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.
  • • Yhdistyksen jäsenyritykset ovat myös Energiateollisuus ry:n jäseniä. Uusi edunvalvontajärjestö tulee tekemään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
  • Lisätietoja Energiakaupungit ry:n toiminnasta ja tavoitteista: www.energiakaupungit.fi 

 

Energiakaupungit ry:n jäsenyhtiöitä ovat: Alva-yhtiöt Oy, EPV Energia Oy, KSS Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Energia Oy, Pori Energia Oy, Seinäjoen Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Turku Energia Oy, Vaasan Sähkö Oy ja Vantaan Energia Oy. 

Julkaistu 25.3.2022