Premium Energiakatselmus

Hyödyt


Kiinteistön energiankäytön optimointi ja energiatehokkuuden parantaminen alkaa kiinteistöön tehtävällä katselmuksella ja esiselvityksellä.

Selvityksessä käydään läpi kohteen perustiedot ja tehdään kohdekatselmus.
Kohdekatselmuksessa selvitetään kiinteistön talotekniset järjestelmät, eristävät rakenteet sekä kartoitetaan taloteknisten järjestelmien korjaustarpeet.

Katselmuksen jälkeen kohteesta tehdään raportti, joka sisältää katselmushuomiot, toimenpidemääritykset ja suositusten toteusmallin.

 

1. Lähtötiedot

Kohteen perustietojen koonti ja tarkastus asiakkaalta saatujen tietojen pohjalta. Kohteeseen tutustuminen, kohdekatselmuksen suunnittelu ja sopiminen.


2. Kohdekatselmus

 • Tutustuminen kohteeseen yhdessä asiakkaan edustajan kanssa.
 • Taloteknisten järjestelmien (LVISA) kartoitus.
 • Eristävien rakenteiden kartoitus.
 • Tarkoituksenmukaisten mittauspisteiden valinta ja mittaukset.
 • Taloteknisten järjestelmien korjaustarpeiden kartoitus.


3. Laskenta

Toimenpidesuosituksista syntyvän säästön määritys.


4. Raportointi

 • Katselmushuomiot.
 • Investoinnin hinta-arvio.
 • Takaisinmaksuaika-arvio.
 • Toimenpidesuositukset sisältäen ehdotuksen toteutuksen vastuutahosta.


5. Jatkotoimenpiteet

 • Raportin palautus asiakkaalle sähköisesti.
 • Toimenpidesuositusten suullinen läpikäynti puhelimen tai etäyhteyden välityksellä.
 • Jatkotoimenpiteiden määritys.

 

 

< Palaa takaisin

 

ota yhteyttä

Myynti-insinööri

Hanna Grönroos

puh. 044 701 2173

 

Lomake ei lataudu, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa lomakkeen, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.