Datahub otetaan käyttöön helmikuussa 2022 - tavoitteena parantaa asiakaspalvelua

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan on kehitetty yhteinen valtakunnallinen järjestelmä, Datahub. Kaikki Suomessa toimivat sähkönmyyjät ja sähkönsiirrosta vastaavat jakeluverkkoyhtiöt ottavat järjestelmän käyttöön 21.2.2022. Yhteinen järjestelmä selkeyttää sähkömarkkinoiden toimintaa, josta tulevat hyötymään myös sähköyhtiöiden asiakkaat.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Lue lisää Datahubista

 

Mikä on datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmään tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, kauppa tai vaikka teollisuuslaitos. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan.

Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat jatkossa entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla, mikä näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna, kun tiedot välittyvät reaaliaikaisesti eri osapuolten välillä. Datahubin tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

 

Miksi muutos tehdään?

Aiemmin tiedot ovat olleet hajautettuna eri yritysten omiin tietojärjestelmiin, ja tieto järjestelmien välillä on kulkenut hitaasti. Datahub tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa tehostamalla prosesseja, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

 

Miten muutos näkyy asiakkaalle?

Datahubin käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta. Eli se ei muuta sopimustasi tai vaikuta laskutukseen. Ainoastaan käyttöpaikkatunnus muuttuu uudeksi GSRN-tunnukseksi.

Datahub mahdollistaa paremman asiakaspalvelun, kun jakeluverkkoyhtiöllä ja sähkönmyyjällä olevat tiedot ovat yhtenevät. Asiakkaan asiointi nopeutuu, kun tiedonvaihto osapuolten välillä on reaaliaikaista. Sähkösopimusprosessissa on vähemmän virhetilanteita ja virheiden selvitys nopeutuu. Palvelut lisääntyvät, kun tietoa on tarjolla myös uusille palveluntarjoajille. Lisäpalveluita on odotettavissa ainakin energiansäästöön, kulutuksen seurantaan, kysyntäjoustoon ja sähkösopimusten kilpailuttamiseen.

 

Käyttöpaikkatunnusten muutos - numerosarja pitenee

Käyttöpaikan osoite on yleensä riittävä yksilöimään sähkönkäyttöpaikan. Vaan joskus tarvitaan myös käyttöpaikkanumeroa. Aiemmin tämän numerosarjan ovat jakeluverkkoyhtiöt voineet muodostaa haluamallaan tavalla. Datahub tuo yhtenäisen käytännön pohjoismaisille sähkömarkkinoille myös Suomeen (GS1 standardi, GSRN tunnus). 

Pori Energia Sähköverkkojen jakeluverkkoalueen käyttöpaikoilla muutos näkyy seuraavan esimerkin kuvaamalla tavalla.

käyttöpaikkanumero ennen ja jälkeen

Käyttöpaikkanumero ennen Datahubia

4568318 (7 merkkiä)

Käyttöpaikkanumero Datahubin aikana

643006655045683188 (18 merkkiä)

Vaikka käyttöpaikkanumeron merkkimäärä kasvaa, vanhan käyttöpaikkanumeron näkee tarvittaessa myös uudesta käyttöpaikkanumerosta kuten yllä lihavoituna tekstinä kuvataan.

Käyttöpaikkanumeron näkee sähkölaskusta tai WattiVahti-palvelusta.

 

Miten muutos näkyy sähkölaskulla?

Esimerkkikuva sähkölaskusta, huomioi, että omalla laskullasi käyttöpaikkanumero voi olla toisessa kohdassa.

esimerkkilasku

 

Asiakkaan tietosuoja

Datahubia kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon yksityisyydensuoja ja tietoturva. Kaikki tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tiedot saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan yksilöimällä jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja. Asiakastiedot yksilöidään henkilötunnuksella tai y-tunnuksella.

Olemme päivittäneet tietosuojaselostettamme datahubin myötä tapahtuvan tiedonvaihtotavan takia. Tiedonvaihtotavan muutos ei vaikuta käsiteltäviin tietoihin nykyisestä ja jatkossakin tiedot välitetään luotettavasti sekä turvallisesti eri osapuolten välillä.  

Voit tutustua tarkemmin tapaamme käsitellä henkilötietoja lukemalla tietosuojaselosteemme

 

Datahub-tietojen lähde: Fingrid