Porin kaupungin lämmitys hiilineutraaliksi Pori Energian Täysvihreätakuulla

Mikko Viitala työvaatteissa nojaa koivuun

Porin kaupungin lämmitys hiilineutraaliksi Pori Energian Täysvihreätakuulla. Kuvassa Porin kaupungin tilayksikön päällikkö Mikko Viitala.

Vuodesta 2016 Porin kaupunki on tavoitellut 80 prosentin päästövähennyksiä liityttyään HINKU–kuntien joukkoon. Näiden kuntien tavoitetta verrataan vuoden 2007 tasoon. Nyt Porin kaupunki on siirtynyt omien kiinteistöjensä osalta Porin Energian tarjoamaan Täysvihreätakuuseen kaukolämmössä, jolloin lämmityksestä tulee täysin hiilidioksidivapaata.

– Haluamme edistää yhteistä hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. Tällä muutoksella pääsemme hyvin tavoitteeseen jälleen yhdeltä osa-alueelta. Yksi hyvä esimerkki, on Reposaaressa kalasataman ja Merimestan muutostyöt. Siellä luovutaan öljylämmöstä ja siirretään lämmitys kaukolämpöverkkoon ja sitä myötä myös Täysvihreätakuun piiriin, hän jatkaa. Muutos ei tuo suoranaista säästöä, mutta on huomattavasti järkevämpi ja kustannustehokkaampi investointi kuin vaihtaa öljylämmityksestä muihin kestäviin ratkaisuihin, kuten aurinkoenergiaan tai hybridiratkaisuihin, sanoo Porin kaupungin tilayksikön päällikkö Mikko Viitala.

Iso osa kaupungin omistamia kiinteistöjä on kaukolämpöverkon alueella ja osaan tehdään muutoksia pois öljylämmityksestä kaukolämpöön.

Täysvihreätakuu kaikkien kaukolämpöasiakkaiden saatavilla

Pori Energia on tarjonnut viime syksystä lähtien Täysvihreätakuu –tuotetta kaukolämpöverkon asiakkaille. Tällöin kaukolämpöä tuotetaan täysin hiilidioksidivapaasti.

– Kaukolämmön tuotannossa käytetään erilaisia polttoaineita, valtaosa niistä on uusiutuvia. Todennamme ulkopuolisen auditoijan toimesta käyttämämme polttoaineet. Kun asiakas valitsee Täysvihreätakuun, hän saa sertifioidusti täysin hiilineutraalia lämpöä. Hinnassa muutosta ei juurikaan huomaa. Yksi megawattitunti maksaa 0,99 euroa. Yhden kerrostalon kulutus vuodessa on keskimäärin 200 megawattituntia, joten lisälaskua tulee noin 200 euroa vuositasolla. Eli hyvin pieni osuus per asukas, selvittää Pori Energian energiapalveluyksikön johtaja Eero Niemitalo.

Tällä hetkellä kaikesta Pori Energian tuottamasta kaukolämmöstä noin 75 % on hiilidioksidivapaata ja osuus nousemassa yli 90 %:iin parissa vuodessa jo päätetyillä toimenpiteillä. 

Eero Niemitalo sahanpurukasan edessä

Puun kuorta ja sahanpurua hankitaan lähialueilta. Kuvassa Pori Energian energiapalveluyksikön johtaja Eero Niemitalo.

Puupolttoaine hankitaan lähialueilta ja polttamisen päästöt vähäisiä

Käytännössä poltettava aines on biomassaa eli puuta. Kun puu kasvaa metsässä aikansa, se saavuttaa kasvunsa pään. Kun puu kaadetaan tässä vaiheessa, se ei ala vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään lahoamisen myötä, vaan sitoo sen yhä itseensä. Pori Energian kaukolämpö tehdään Aittaluodon ja Kaanaan voimalaitoksilla. Aittaluodossa läheisen sahan sivutuotteena syntyvä puru ja kuoriaines tuodaan voimalaitokselle kuljetinlinjaa pitkin, jolloin ei synny ollenkaan liikennepäästöjä.

– Hankimme puun kuorta ja sahanpurua lähialueiden sahoilta, toisin sanoen sahojen jätettä. Muu poltettava osuus on metsähaketta, kuten harvennushakkuista tulevaa puuta, eli metsää ei kaadeta polttamista varten. Kun puuta poltetaan teollisesti, siinä on tarkat päästömääräykset eikä vastaavia savukaasujapäästöjä synny kuten pienpoltossa. Pienhiukkasia ei pääse ilmakehään juuri ollenkaan, Niemitalo selvittää.

Porin kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä kaupunkilaisille

Porin kaupunki haluaa olla esimerkkinä ja kannustaa kaupunkilaisia toimimaan puhtaamman kaupungin puolesta. Mikko Viitala muistuttaa, että valtaosa kaupungin kiinteistökapasiteetista lämpenee kaukolämmöllä ja sähköllä.

– Sähkössä olemme jo aiemmin siirtyneet hiilineutraaliin vaihtoehtoon. Nyt saavutamme tällä panostuksella täysin päästöttömän lämmityksen.

- On hienoa nähdä, miten määrätietoisesti Porin kaupunki tekee työtä hiilineutraaliuden eteen ja olemme ilolla mukana auttamassa tavoitteisiin pääsemisessä, Niemitalo kehuu.

Julkaistu 11.6.2021

Video ei lataudu YouTubesta, jos olet valinnut käyttöön vain välttämättömät evästeet. Jos haluat katsoa videon, niin muuta evästeasetuksiasi ja ota käyttöön markkinointievästeet.