Itätullin ja Ylikylän asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä sähköverkkojen työmaajärjestelyihin

kuvituskuva

Pori Energia Sähköverkot Oy toteutti huhtikuussa 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn Itätullin eli ”Viikkkarin” ja Ylikylän verkkosaneerauskohteissa. Kyselyn tulosten mukaan verkkosaneerauksiin suhtauduttiin pääsääntöisesti positiivisesti.

-Viikkarissa on uusittu muun muassa jakokaappeja ja maakaapeleita, tämä parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Ylikylässä tehtiin samanlaisia perusparannuksia ja lisäksi korvattiin ilmalinjoja maakaapeloinnilla. Ylikylään lisättiin myös verkostoautomaatiota. Tämä näkyy asiakkaillemme siten, että sähkökatkojen sattuessa sähköjä pystytään palauttamaan nopeammin. Vika voidaan tällöin rajata kaukokäytön avulla, eikä tarvitse heti lähteä maastoon tekemään esimerkiksi vianrajaustöitä, kuvailee Pori Energia Sähköverkkojen kehityspäällikkö Jussi Järvinen.

Työmaat koettiin turvallisiksi, tiedottaminen sai heikoimman arvosanan

Verkkosaneerausten asiakastyytyväisyyttä on Pori Energia Sähköverkoilla tutkittu vuodesta 2012 saakka. Kyselyssä selvitettiin, minkälaisia kokemuksia asiakkailla on verkkorakentamisesta ja minkälaisena asiakkaat kokevat verkonrakennuskohteen turvallisuuden, siisteyden ja alueen viihtyvyyden kehittymisen. Osa kysymyksistä käsitteli suunnitteluvaihetta ja osa toteutusta sekä lopputulosta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sekä sähköisenä että paperikyselynä, vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 30 kappaletta.

Parhaimmat arvosanat kyselyssä annettiin turvallisuuden osalta (keskiarvo 3,35) ja heikoimmat tiedottamisesta (keskiarvo 2,58). Arvosteluasteikko kyselyssä oli 1–4.

-Muutamia kriittisiä palautteita tuli työmaiden viimeistelytöistä. Olemme reagoineet näihin palautteisiin ja varmistaneet, että tulemme viimeistelemään työmaat sovitun mukaisesti. Dokumentoimme videoin ja valokuvin työmaa-alueet ennen verkonrakennustöitä, jolloin pystymme yhdessä urakoitsijan kanssa tarkistamaan ja todentamaan, että alueet on ennallistettu asianmukaisesti, kertoo Järvinen.

Pori Energia Sähköverkot Oy kiittää asiakkaitaan kyselyyn osallistumisesta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi kappaletta saunasettejä, settien voittajat ovat kontaktoitu. Pori Energia Sähköverkot onnittelee voittajia ja kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.

Pori Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelma kommentoitavana 6.6.2022 saakka

kuvituskuva

Sähköverkkoyhtiöt ovat vuodesta 2014 lähtien toimittaneet kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Tänä keväänä ensimmäistä kertaa verkkoyhtiöiden tehtävänä on esittää kehittämissuunnitelmansa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä arvioitavaksi ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa kehittämissuunnitelman sisältöön.

Tämän johdosta Pori Energia Sähköverkot julkaisi 6.5.2022 tuoreen kehittämissuunnitelmansa verkkosivuillaan. Suunnitelman yhteyteen on liitetty kyselylomake, josta saadun palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaa päivitetään kesäkuun aikana. Lopullinen kehittämissuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, jolloin se toimitetaan Energiavirastolle.

Keräämme siis 6.5.2022 - 6.6.2022 välisen ajan asiakkailtamme kommentteja liittyen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaamme.

Tutustu Pori Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelmaan 

Avaa kehittämissuunnitelma (pdf) >

Vastaa kyselyyn sähköverkon kehittämissuunnitelmasta

täytä oheinen kyselylomake, niin saat äänesi kuuluviin.

Kyselylomake sähköverkon kehittämissuunnitelmasta >

Julkaistu 3.6.2022