Pori Energia Sähköverkkojen kehittämissuunnitelma kommentoitavana 6.6.2022 saakka

Pori Energia Sähköverkot on vuodesta 2014 lähtien toimittanut kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Tänä keväänä on jälleen tullut aika päivittää suunnitelmaa ja antaa se asiakkaiden ja sidosryhmien arvioitavaksi.

Kehittämissuunnitelman yhteyteen olemme liittäneet kyselylomakkeen, josta saadun palautteen perusteella päivitämme kehittämissuunnitelmaa kesäkuun aikana. Lopullinen kehittämissuunnitelma valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, jolloin toimitamme sen Energiavirastolle.

Sähköjakeluverkon kehittämissuunnitelma