Pori Energia on asiakkailtaan, henkilöstöltään ja ympäristöstään oppiva energiayhtiö, jonka intohimona ja tavoitteena on tuottaa ihanteellista energiaa.

 
Pori Energia konsernissa tuotamme ja tarjoamme energiaa ja energiapalveluita yli 230 osaavan ja ammattitaitoisen henkilön voimalla. Lisäksi kattavuutta osaamiseemme antaa osakkuusyhtiömme Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, 35 henkilön vahvuudella.
 

Pori Energia konserniin kuuluvat yritykset ja niiden liiketoiminta-alueet:

Pori Energia Oy

 • Energian tuotanto
 • Lämmitys ja jäähdytys
 • Erillistuotanto
 • Sähkön myynti
 • Tekniset palvelut

Emoyhtiö tarjoaa taloushallinnon sekä henkilöstö- ja yleishallinnon palveluita koko konsernin toimintajärjestelmän piiriin kuuluville liiketoiminta-alueille.

Pori Energia Sähköverkot Oy

 • Verkkoliiketoiminta

 

Sähkön myynti

vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi päästökauppa on sähkön myynnin vastuualueena.

Energian tuotanto- sekä lämpö- ja jäähdytys

omistaa ja hallitsee voimalaitoskapasiteettia niin, että se tuottaa tehokkaasti sähköä ja kaukolämpöä sekä höyryä, prosessilämpöä, prosessivesiä ja paineilmaa Porin teollisuuden prosesseihin.

Kaukolämpöä, prosessilämpöä, sähköä ja paineilmaa tuotetaan Aittaluodon, Harjavallan (STEP) ja Kaanaan Porin Prosessivoiman (PPV) voimalaitoksissa sekä lämpökeskuksissa.

Energian tuotannon vastuulla on myös kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen markkinointi ja jakelu asiakkailleen sekä kaukolämmön vara- ja huippuvoiman tuotanto. Kaukolämpöä toimitetaan asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksiin. Pääosa lämpö- ja jäähdytysliiketoiminnasta on keskittynyt Porin keskustan alueelle, mutta aluelämpöverkkoja on Porin Reposaaressa ja Noormarkussa sekä Harjavallassa ja Kristiinankaupungissa.

Erillistuotanto

Sähkön erillistuotanto vastaa sähköntuotannosta (pois lukien yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto) sekä hallinnoi siihen liittyviä tuotantoyhtiöosuuksia ja tuotanto-omaisuutta. Erillistuotantoa on vesi-, tuuli-, aurinko- ja lauhdevoimantuotanto.

Tekniset palvelut 

toimittaa teknisiä palveluja Pori Energia konsernin ja STEPin lisäksi teollisuudelle, Porin kaupungille, kunnille, muille verkonhaltijoille sekä tuulivoimayhtiöille.

Teknisiä palveluja ovat:

 • voimalaitosten käynnissäpitopalvelut
 • sähköverkon käyttöpalvelut
 • sähköjärjestelmien suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 • valaistus- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 • tuulivoimapalvelut

Hallinto

vastaa johtamisesta, rahoituksesta, riskienhallinnasta, toiminnan kehittämisestä ja valvonnasta sekä toimintajärjestelmän ylläpidosta.

Henkilöstöhallinto huolehtii palkanlaskennasta, henkilöstön perehdyttämisestä, koulutuksesta, raportoinnista ja vakuutuksista.

Talous

tuottaa asiakaspalvelun ja taloushallinnon tukipalvelut konsernin liiketoiminnoille. Lisäksi talous vastaa arkistointi- ja ICT-palveluista sekä tuottaa raportteja liiketoimintayksiköille ja omistajalle päätöksenteon tueksi.

 

Talouden tunnuslukuja 2018

 • Vakinainen henkilökunta 206
 • Liikevaihto 137,1 M€
 • Liikevoitto 18,6 M€

 

Keskeiset energialuvut 2018

 • Sähkön myynti 1 315 GWh
 • Lämmön myynti 657 GWh
 • Sähkön vastapainetuotanto 248 GWh
 • Kaukolämmön tuotanto 683 GWh
 • Prosessienergian tuotanto 290 GWh
 • Sähkönsiirto 1015 GWh
 
 

Pori Energia konsernin toimintaperiaate

VISIO TOIMINTA-
AJATUS
ARVOT

Parhaiden osaajien yhteistyöllä ja energiavirtojen hallinnalla olemme edelläkävijä kestävien asiakashyötyjen tuottamisessa kannattavasti.

Edelläkävijä energiaratkaisuissa
Uudistuvia ja kestäviä energiaratkaisuja kilpailukykyisesti. Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtämme ja toisiamme arvostaen sekä jatkuvasti toimintaamme kehittäen.
 
Pori Energian toimintaperiaate 2019

 

Vastuullisen toiminnan lähtökohtana on lakien, sääntöjen ja sopimusten noudattaminen sekä kyky ymmärtää oman toiminnan laatu-, turvallisuus ja ympäristövaikutukset.

Jokainen meistä vastaa omasta työstään eikä vastuuta voi siirtää. Jokainen on vastuussa oman työnsä sujuvuudesta, laadusta ja turvallisuudesta – ympäristöasioita ja energiatehokkuutta unohtamatta. Jokainen on myös vastuussa tietosuojakäytäntöjen ja yleisen tietoturvan noudattamisesta.

Pidämme kiinni sopimuksistamme ja lupauksistamme sekä palvelemme asiakkaitamme aina heitä kunnioittaen. Asiakas saa häiriöttömästi ja oikea-aikaisesti sen, mitä olemme hänellä luvanneet.

Työssämme:

 • luomme yhdessä turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet ja toimintatavat ympäristön kestävä kehitys huomioiden
 • teemme oikeita asioita oikeaan aikaan kerralla kuntoon 
 • toimimme työssä tehokkaasti, turvallisesti ja myös tietoturvallisesti 
 • kehitymme jatkuvasti ja kannustamme toisiamme hyviin suorituksiin 
 • ilmoitamme epäkohdista, korjaamme ne, mikäli se on turvallista ja mahdollista. 
 • opimme virheistä

Työmme yhdessä vastuullisesti hoitaen, olemme luottamuksen arvoisia asiakkaitamme, toimittajiamme, omistajiamme ja toisiamme kohtaan ja näin mahdollistamme yrityksen menestyksen.

Menestykseen tarvitsemme osaajia, joilta löytyy tiedon ja taidon lisäksi yhteistyötaitoja sekä kykyä ja halua itsensä ja toiminnan kehittämiseen.
 

Sertifikaatit

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja toimintamme täyttää ISO 9001:2015 laatu-,  ISO 14001:2015 ympäristö-, ISO 50001:2011 energianhallinta- ja OHSAS 18001:2007 turvallisuusstandardien vaatimukset.  Lue lisää sertifikaateista.

 

Tuotteet ja palvelut

Tutustu tarkemmin Pori Energian tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin.

› Lue lisää

Yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotetaan samanaikaisesti sähkön lisäksi lämpöä. Yhteistuotanto mahdollistaa uusiutuvan energian käytön suuressa mittakaavassa mahdollisimman tehokkaasti.

› Lue lisää